Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Koordinacijsko vijeće

Koordinacijsko vijeće je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe strategije razvoja urbanoga područja. Koordinacijsko vijeće daje mišljenje o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe SRUP-a prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova.

Koordinacijsko vijeće sastoji se od gradonačelnice i načelnika jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbanog područja Pazin, odnosno njihovih zamjenika.

Za predsjednicu Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Pazin izabrana je gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić, a za zamjenika predsjednika načelnik Općine Gračišće Ivan Jeromela.

Odluka o osnivanju i imenovanju Koordinacijskog vijeća

Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća.pdf

I. izmjene Poslovnika o radu Koordinacijskog vijeća.pdf

Zapisnik s Osnivačke sjednice Koordinacijskog vijeća.pdf

Zapisnik s 1. sjednice Koordinacijskog vijeća.pdf

Zapisnik s 2. sjednice Koordinacijskog vijeća.pdf

Zapisnik s 3. sjednice Koordinacijskog vijeća.pdf

Zapisnik s 4. sjednice Koordinacijskog vijeća.pdf

Zapisnik s 5. sjednice Koordinacijskog vijeća.pdf