Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Realizirani projekti

Realizirani projekti

Grad Pazin je u proteklim godinama uspješno realizirao projekte iz različitih područja djelovanja a sufinanciranima iz Europskih fondova ili drugih vanjskih izvora. Realizacija ovih projekata doprinosi kvalitetnijem životu lokalne zajednice.

 

Izgradnja školsko-gradske sportske dvorane

Vanjsko sufinanciranje: Fond za energetsku učinkovitost, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Istarska županija

Nova dvorana otvorena je u rujnu 2014. godine. DSC_0033Dvorana je multifunkcionalna ukupne površine oko 3.500 m2, sa 600 mjesta a uključuje malonogometno, košarkaško, odbojkaško i rukometno igralište za mogućnošću razdvajanja u 3 dijela. U gornjem dijelu nalazi se ugostiteljski objekt i manja polivalentna dvorana (sportsku rekreaciju, borilačke sportove, ples i slično ali i za seminare/konerencije).

Cjelokupna investicija vrijedna je preko 38 milijuna kuna, od čega Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira 9.890.000,00 kuna nepovratno, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1.999.000,00 kuna, također nepovratno. Preostali iznos osiguran je putem dugoročnog kredita kojeg će otplaćivati Grad Pazin i Istarska županija.

 

Izgradnja pretovarne stanice Jelenčići V

Vanjsko sufinanciranje: Fond za zaštitu okoliša

Završetak I. faza sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ vrijednosti oko 2,7 milijuna kn od čega 40% sufinancira Fond za zaštitu okoliša, a 60% Grad Pazin. Nadalje, Fond je odobrio  financijsku pomoć od 2.978.000,00 kn za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji (100% opravdanih troškova).
Više o prikupljanju, odvozu i zbrinjavanju otpada na području Grada Pazina možete pročitati OVDJE.

 

Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije “Stari Pazin”

Vanjsko sufinanciranje: IPARD, mjera 301

Grad Pazin podnio je prijavu 31. siječnja 2011 na Natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za razvoj ruralne infrastrukture. Prijava je ocijenjena kao prihvatljiva za financiranje sredstvima iz IPARD programa.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je na osnovu odobrenih sredstava iz IPARD programa gradu Pazinu isplatila 2,66 milijuna kuna za ulaganje u izgradnju kanalizacije.

Gradu Pazinu isplaćeno je 2,66 milijuna kuna za ulaganje u izgradnju kolektora fekalne kanalizacije “Stari Pazin” – glavni kolektor i kućni priključci.

Ukupna duljina navedene kanalizacijske mreže je 3.273 metara, a uključuje izgradnju modernog kanalizacijskog sustava s mehaničkim i biološkim pročišćavanjem otpadnih voda koji će zamijeniti postojeće septičke jame.

U sustav će biti priključena sva domaćinstva koja imaju svoje objekte u naselju Stari Pazin te nekoliko obrta i tvrtki, a to će stvoriti bitne preduvjete za nesmetani gospodarski razvoj i značajan utjecaj na ekologiju i zaštitu izvora pitke vode.
Projekt je proveden tijekom 2012. i 2013. godine.

 

Sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama)

Vanjsko sufinanciranje: Fond za energetsku učinkovitost

U 2013. godini Grad Pazin je uz potporu Fonda putem javnog natječaja sufinancirao korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima i to: solarni kolektorski sustav, sustav s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva i sustav s dizalicama topline.
Više o programima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije koje provodi Grad Pazin možete pročitati OVDJE.

 

Sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu

Vanjsko sufinanciranje: Fond za energetsku učinkovitost

Grad Pazin je tijekom 2013. godine uz potporu Fonda a putem Natječaja sufinancirao projekte povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu, konkretno:  vanjske ovojnice – koeficijenti prolaska topline za vanjski zid, strop/krov prema negrijanom prostoru i koeficijenti prolaska topline za vanjsku stolariju.
Više o programima povećanja energetske učinkovitosti koje provodi Grad Pazin možete pročitati OVDJE.

 

Archeo.S.

Vanjsko sufinanciranje: IPA Adriatic CBC

http://www.archeosystem.org/ IMG_0265

Projekt ARCHEO.S.  (System of the archeological sites on the Adriatic sea) je projekt koji je Grad Pazin proveo u partnerstvu sa Teatro Publico Pugliese (TPP) iz Barija (vodeći partner, zatim Teatro Stabile delle Marche iz Ancone i Regione Abruzzo iz Italije te Grad Fier iz Albanije i Grad Igoumenitsa iz Grčke. Projekt je proveden u vremenu od svibnja 2011 do kolovoza 2013.godine.

Cilj programa je dodatno vrednovati arheološki, odnosno povijesno značajne građevine/lokalitete koji uživaju status kulturnih dobara, a nalaze se na područjima svakog od partnera u projektu, stvaranjem međunarodne mreže kulturnih dobara te organiziranjem umjetničkih produkcija i umjetničkih sezona/festivala, koji će se odigravati na tim lokalitetima u slijedećih godinu dana trajanja projekta.
Ukupni proračun projekta Archeo.S. je od 2.995.000,00 eura, a Gradu Pazinu je za realizaciju aktivnosti namjenjeno 300.000,00 eura od kojih je 255.000,00 eura iz sredstava Europske unije a je ostalo vlastiti doprinos projektu.

Pazi(n) proračun!

Vanjsko sufinanciranje: ESF – Razvoj ljudskih potencijala

http://proracun.pazin.hr/ pazin_proracun

Projekt Pazi(n) proračun! provodi se u Pazinu tijekom 2014. i 2015. godine s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu godinu aktivnije uključe građani i javnost Pazina.

Prethodno informirani građani, putem javnih rasprava na razini 12 mjesnih odbora Pazina, kroz četiri fokusirane sektorske rasprave te online javne rasprave, moći će predložiti komunalne akcije i sektorske prioritete za financiranje. Gradsko vijeće će prilikom rasprave o proračunu razmatrati ove prijedloge, kao i one dobivene nakon završne javne rasprave. U okviru projekta razvijena je i ova online aplikacija otvorenog koda sa prikazom elemenata participativnog i transparentnog donošenja proračuna, kao i moderirani javni forum za on line raspravu (www.ipazin.net/forum).

Rezultat i iskustva primjene modela bit će predstavljeni na edukaciji za zainteresirane jedinice lokalne samouprave te na okruglom stolu u Zagrebu u proljeće 2015.

Nositelj projekta „Pazi(n), proračun!“ , čija je ukupna vrijednost je 69.243,45 eura, od čega Europska unija (www.strukturnifondovi.hr i www.ljudskipotencijali.hr) sufinancira 85%, je Gong (www.gong.hr), s partnerima Gradom Pazinom (www.pazin.hr) i Društvom “Naša Djeca” Pazin (www.dnd-pazin.hr) te suradnicima Institutom za javne financije i Udrugom gradova.

Projektom se žele osnažiti kapaciteti svih uključenih partnera i drugih lokalnih dionika, a posebice građana, u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, s ciljem povećanja kvalitete javnih politika i razine dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave kroz mehanizme civilnog dijaloga za održivu participativnu demokraciju.

Društveni centar Veli Jože DSC_1391 (2)

Vanjsko sufinanciranje: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Hrvatska turistička zajednica, Veleučilište u Rijeci, Ministarstvo branitelja, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije

Društveni centar “Veli Jože” je bivši vojni objekt uređen na način da dio u prizemlju čine prostorije namijenjene za provođenje aktivnosti udruga, studenata, ali i ostalih zainteresiranih građana i institucija, a krajnji cilj je prostorije na katu urediti u smještajne kapacitete za korisnike tih aktivnosti, studente Veleučilišta u Rijeci, te hostelski smještaj u ljetnim mjesecima.
Više o Društvenom centru možete pročitati OVDJE.