Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Projekti u tijeku

Projekti u tijeku

Grad Pazin realizaciju projekata realizira uz potporu Europskih fondova, ali i različitih nacionalnih izvora poput ministarstava, fondova ili uz potporu Istarske županije. U nastavku su navedeni projekti koji su započeli sa realizacijom, a sufinanciraju se iz vanjskih izvora.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mala Traba – Vela Traba

Grad Pazin je putem Natječaja za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu i poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije “, tip operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” raspisanog na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. ostvario pravo na financiranje u iznosu od 100% prihvatljivih aktivnosti na projektu (vrijednost potpore iznosi 1.088.037,50 kn).

Projektne aktivnosti usmjerene su na izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste oznake NC0101 (NC500700 – Vela Traba – D48) od naselja Mala Traba i Vela Traba u dužini od približno 500,00 m. Cilj je omogućiti pristup navedene prometnice što većem broju korisnika te doprinijeti razvoju postojećih gospodarskih subjekata i razvijanju gospodarskog potencijala čitavog kraja.

Rekonstruirana prometnica kao rezultat uspješno provedenog projekta će imati izravne učinke na poslovanje postojećih obližnjih gospodarskih subjekata i predstavljat će nužne pretpostavke za stvaranje novih te će ostvariti značajno bolju povezanost kako između lokalnih sela međusobno tako i povezanost tih sela s drugim cestama.

 

KulTourSpirit – Revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustvaPlakat

Grad Pazin je kao nositelj projekta u suradnji s partnerima (Istarska županija, Grad Buzet, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat i Udruga
Istra Inspirit) u prosincu 2016. godine započeo s provedbom projekta KulTourSpirit koji se financira u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., iz sredstava Fonda za regionalni razvoj. Projekt je ukupne vrijednosti 6.794.662,50 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske donijelo je Odluku unije o sufinanciranju iznosom od 4.937.681,24 HRK, odnosno intenzitetom potpore od 72,67%.

Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije za sanaciju, revitalizaciju i prenamjenu zaštićenih kulturnih dobara i cjelina u partnerskim gradovima i općinama, koja čini temelj za daljnje aktivnosti ulaganja.

Vodeći se smjernicama projekta „Istra Inspirit“ koji već četiri godine uspješno umrežava i razvija kulturno-turističku ponudu Istre, ovim će se projektom obuhvatiti nedovoljno valorizirani zaštićeni objekti kulturno-povijesne baštine Istre, s naglaskom na poticanju razvoja središnjeg dijela istarskog poluotoka za čiju se buduću valorizaciju osmišljava jedinstveni integrirani program upravljanja, vodeći se konceptom inovativnog turističkog proizvoda „prenošenja priča“ i „oživljavanja povijesti“, s ciljem razvoja turističke ponude za svih 365 dana u godini. Više o projektu pročitajte OVDJE.

Life SEC Adapt

Grad Pazin je jedan od partnera na Life SEC Ad1apt projektu financiranom iz Life programa Europske unije čiji je cilj povećanje otpornosti na nepovoljni utjecaj klimatskih promjena i olakšanje prijelaza na niskougljično gospodarstvo.

U implementaciji projekta, provedbi aktivnosti i realizaciji očekivanih rezultata sudjeluju i ostali partneri iz Istre (gradovi Buzet, Labin, Poreč, Pula i Rovinj, Istarska županija i Istarska razvojna agencija), Španjolske, Grčke i Italije pod koordinacijom vodećih partnera Svim – Sviluppo Marche SpA.

U sklopu provedbe projekta Grad Pazin je pristupio Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju te će se izradom Strategije prilagodbe klimatskim promjenama nadopuniti već izrađeni Akcijski plan energetski održivog razvitka, a vizija smanjenja emisije stakleničkih plinova produljena je do 2050. godine.

Projekt je započeo 1. rujna 2015., a previđeno trajanje je 40 mjeseci tijekom kojih će se uključiti i građanstvo i interesne skupine u svrhu podizanja svijesti  o utjecaju klimatskih promjena i mogućnostima djelovanja na njihovo smanjenje i prilagodbu.

Ukupna vrijednost projekta je 3.213.785,00 €, od čega je za Grad Pazin predviđeno 88.569,00 € s doprinosom EU u iznosu od 60%.

 Ispirit Fantasy park

Vanjsko sufinanciranje: Fond za razvoj turizma, Istarska županija 

Inspirit fantasy park

Inspirit fantasy park

Više o Inspirit Fantasy parku možete pročitati  OVDJE.

Tijekom 2014. godine započela je izrada projektne dokumentacije za izgradnju tematskog zabavnog parka na bivšem vojnom poligonu Lindar.
Inspirit Fantasy park je tematski zabavni park koji se bazira na svijetu istarske i slavenske mitologije. Atrakcija se gradi kombinacijom tehničkih sprava poput rollercoastera i atraktivnih scena koje uključuju autentični ambijent s kostimiranim glumcima. Glavni cilj projekta je očuvanje, promicanje i razvoj kulturne baštine kroz povećanje turističke atraktivnosti i konkurentnosti što će rezultirati ulaskom Istre u vodećih 20 turističkih destinacija u svijetu u kriteriju konkurentnosti.
Realizaciju projekta financijski podržavaju Ministarstvo turizma i Istarska županija.

U 2016. godini projekt je uvršten na listu strateških projekata za Republiku hrvatsku.

 Rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Pazina 

Vanjsko sufinanciranje: Fond za energetsku učinkovitost

Projekt energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Pazina provodi se tijekom 2014. godine.
Više o programima energetske učinkovitosti koje provodi Grad Pazin možete pročitati OVDJE.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.