Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Službene novine 2022.

Elektronička verzija novina informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje novina pravno obvezujuće.

Službene novine br. 01/2022

Službene novine br. 02/2022

Službene novine br. 03/2022

Službene novine br. 04/2022

Službene novine br. 05/2022

Službene novine br. 06/2022

Službene novine br. 07/2022

Službene novine br. 08/2022

Službene novine br. 09/2022

Službene novine br. 10/2022

Službene novine br. 11/2022

Službene novine br. 12/2022

Službene novine br. 13/2022

Službene novine br. 14/2022

Službene novine br. 15/2022

Službene novine br. 16/2022

Službene novine br. 17/2022

Službene novine br. 18/2022

Službene novine br. 19/2022

Službene novine br. 20/2022

Službene novine br. 21/2022

Službene novine br. 22/2022

Službene novine br. 23/2022

Službene novine br. 24/2022

Službene novine br. 25/2022

Službene novine br. 26/2022

Službene novine br. 27/2022

Službene novine br. 28/2022

Službene novine br. 29/2022

Službene novine br. 30/2022

Službene novine br. 31/2022

Službene novine br. 32/2022

Službene novine br. 33/2022

Službene novine br. 34/2022

Službene novine br. 35/2022

Službene novine br. 36/2022

Službene novine br. 37/2022

Službene novine br. 38/2022

Službene novine br. 39/2022

Službene novine br. 40/2022

Službene novine br. 41/2022

Službene novine br. 42/2022

Službene novine br. 43/2022

Službene novine br. 44/2022

Službene novine br. 45/2022

Službene novine br. 46/2022

Službene novine br. 47/2022

Službene novine br. 48/2022

Službene novine br. 49/2022

Službene novine br. 50/2022

Službene novine br. 51/2022

Službene novine br. 52/2022

Službene novine br. 53/2022

Službene novine br. 54/2022

Službene novine br. 55/2022

Službene novine br. 56/2022

Službene novine br. 57/2022

Službene novine br. 58/2022

Službene novine br. 59/2022

Službene novine br. 60/2022

Službene novine br. 61/2022

Službene novine br. 62/2022

Službene novine br. 63/2022