Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Službene novine 2019.

Elektronička verzija novina informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje novina pravno obvezujuće.

Službene novine br. 01/2019

Službene novine br. 02/2019

Službene novine br. 03/2019

Službene novine br. 04/2019

Službene novine br. 05/2019

Službene novine br. 06/2019

Službene novine br. 07/2019

Službene novine br. 08/2019

Službene novine br. 09/2019

Službene novine br. 10/2019

Službene novine br. 11/2019

Službene novine br. 12/2019

Službene novine br. 13/2019

Službene novine br. 14/2019

Službene novine br. 15/2019

Službene novine br. 16/2019

Službene novine br. 17/2019

Službene novine br. 18/2019

Službene novine br. 19/2019

Službene novine br. 20/2019

Službene novine br. 21/2019

Službene novine br. 22/2019

Službene novine br. 23/2019

Službene novine br. 24/2019

Službene novine br. 25/2019

Službene novine br. 26/2019

Službene novine br. 27/2019

Službene novine br. 28/2019

Službene novine br. 29/2019

Službene novine br. 30/2019

Službene novine br. 31/2019

Službene novine br. 32/2019

Službene novine br. 33/2019

Službene novine br. 34/2019

Službene novine br. 35/2019

Službene novine br. 36/2019

Službene novine br. 37/2019

Službene novine br. 38/2019

Službene novine br. 39/2019

Službene novine br. 40/2019

Službene novine br. 41/2019

Službene novine br. 42/2019

Službene novine br. 43/2019

Službene novine br. 44/2019

Službene novine br. 45/2019

Službene novine br. 46/2019

Službene novine br. 47/2019

Službene novine br. 48/2019

Službene novine br. 49/2019

Službene novine br. 50/2019

Službene novine br. 51/2019

Službene novine br. 52/2019

Službene novine br. 53/2019

Službene novine br. 54/2019

Službene novine br. 55/2019

Službene novine br. 56/2019

Službene novine br. 57/2019

Službene novine br. 58/2019

Službene novine br. 59/2019

Službene novine br. 60/2019

Službene novine br. 61/2019

Službene novine br. 62/2019

Službene novine br. 63/2019

Službene novine br. 64/2019

Službene novine br. 65/2019

Službene novine br. 66/2019

Službene novine br. 67/2019

Službene novine br. 68/2019

Službene novine br. 69/2019

Službene novine br. 70/2019