Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Službene novine 2020.

Elektronička verzija novina informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje novina pravno obvezujuće.

Službene novine br. 01/2020

Službene novine br. 02/2020

Službene novine br. 03/2020

Službene novine br. 04/2020

Službene novine br. 05/2020

Službene novine br. 06/2020

Službene novine br. 07/2020

Službene novine br. 08/2020

Službene novine br. 09/2020

Službene novine br. 10/2020

Službene novine br. 11/2020

Službene novine br. 12/2020

Službene novine br. 13/2020

Službene novine br. 14/2020

Službene novine br. 15/2020

Službene novine br. 16/2020

Službene novine br. 17/2020

Službene novine br. 18/2020

Službene novine br. 19/2020

Službene novine br. 20/2020

Službene novine br. 21/2020

Službene novine br. 22/2020

Službene novine br. 23/2020

Službene novine br. 24/2020

Službene novine br. 25/2020

Službene novine br. 26/2020

Službene novine br. 27/2020

Službene novine br. 28/2020

Službene novine br. 29/2020

Službene novine br. 30/2020

Službene novine br. 31/2020

Službene novine br. 32/2020

Službene novine br. 33/2020

Službene novine br. 34/2020

Službene novine br. 35/2020

Službene novine br. 36/2020

Službene novine br. 37/2020

Službene novine br. 38/2020

Službene novine br. 39/2020

Službene novine br. 40/2020

Službene novine br. 41/2020

Službene novine br. 42/2020

Službene novine br. 43/2020

Službene novine br. 44/2020

Službene novine br. 45/2020

Službene novine br. 46/2020

Službene novine br. 47/2020

Službene novine br. 48/2020

Službene novine br. 49/2020

Službene novine br. 50/2020

Službene novine br. 51/2020

Službene novine br. 52/2020

Službene novine br. 53/2020

Službene novine br. 54/2020

Službene novine br. 55/2020

Službene novine br. 56/2020

Službene novine br. 57/2020

Službene novine br. 58/2020

Službene novine br. 59/2020

Službene novine br. 60/2020

Službene novine br. 61/2020

Službene novine br. 62/2020

Službene novine br. 63/2020

Službene novine br. 64/2020

Službene novine br. 65/2020