Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Službene novine 2021.

Elektronička verzija novina informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje novina pravno obvezujuće.

Službene novine br. 01/2021

Službene novine br. 02/2021

Službene novine br. 03/2021

Službene novine br. 04/2021

Službene novine br. 05/2021

Službene novine br. 06/2021

Službene novine br. 07/2021

Službene novine br. 08/2021

Službene novine br. 09/2021

Službene novine br. 10/2021

Službene novine br. 11/2021

Službene novine br. 12/2021

Službene novine br. 13/2021

Službene novine br. 14/2021

Službene novine br. 15/2021

Službene novine br. 16/2021

Službene novine br. 17/2021

Službene novine br. 18/2021

Službene novine br. 19/2021

Službene novine br. 20/2021

Službene novine br. 21/2021

Službene novine br. 22/2021

Službene novine br. 23/2021

Službene novine br. 24/2021

Službene novine br. 25/2021

Službene novine br. 26/2021

Službene novine br. 27/2021

Službene novine br. 28/2021

Službene novine br. 29/2021

Službene novine br. 30/2021

Službene novine br. 31/2021

Službene novine br. 32/2021

Službene novine br. 33/2021

Službene novine br. 34/2021

Službene novine br. 35/2021

Službene novine br. 36/2021

Službene novine br. 37/2021

Službene novine br. 38/2021

Službene novine br. 39/2021

Službene novine br. 40/2021

Službene novine br. 41/2021

Službene novine br. 42/2021

Službene novine br. 43/2021

Službene novine br. 44/2021

Službene novine br. 45/2021

Službene novine br. 46/2021

Službene novine br. 47/2021

Službene novine br. 48/2021

Službene novine br. 49/2021

Službene novine br. 50/2021

Službene novine br. 51/2021

Službene novine br. 52/2021

Službene novine br. 53/2021

Službene novine br. 54/2021

Službene novine br. 55/2021

Službene novine br. 56/2021

Službene novine br. 57/2021

Službene novine br. 58/2021

Službene novine br. 59/2021

Službene novine br. 60/2021

Službene novine br. 61/2021

Službene novine br. 62/2021