Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Najava: U četvrtak prezentacija stanova iz Programa POS – a u Pazinu

U svrhu informiranja zainteresirane javnosti za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje u Gradu Pazinu, ovaj četvrtak, 7. rujna 2023. godine, s početkom u 16:00 sati, u dvorani Istra pazinskog Spomen doma održat će se prezentacija Programa društveno poticajne stanogradnje (POS). Pogodnosti uvjeta Programa POS – a u odnosu na tržišne su prednosti vezane uz kreditnu liniju te prednosti vezane uz cijenu m² stana. Stoga je cilj prezentacije zainteresiranima približiti  karakteristike Programa POS – a te koji je put do kupnje stana i useljenja u POS – ove stanove koji se planiraju graditi u Zagrebačkoj ulici – Novo Naselje, kod skretanja za Foškiće.

Prezentaciju će održati Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) koja provodi Program POS – a te će, uz predstavnike Grada Pazina, zainteresirane građene i građanke upoznati s uvjetima kupnje stana iz navedenog Programa, kao i s uvjetima Javnog poziva Grada Pazina za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticajne stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju POS – ovih stanova, koji je otvoren zaključno do 29. rujna 2023. godine.

Podsjećamo da se cjeloviti tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascem zahtjeva i  popisom isprava i dokaza koji se prilažu uz zahtjev nalazi na e – Oglasnoj ploči ove web stranice. Javnim pozivom se propisuju uvjeti i mjerila za određivanje Liste reda prvenstva za kupnju POS stanova na području Grada Pazina te način bodovanja po pojedinim mjerilima.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a imaju građani i građanke koji su državljani Republike Hrvatske i na dan objave Javnog poziva nisu navršili 50 (pedeset) godina života, pod uvjetom da oni i članovi obiteljskog domaćinstva, koje navedu u zahtjevu, nemaju, i pet godina prije dana objave Javnog poziva, nisu imali u vlasništvu stan, kuću te kakvu drugu nekretninu stambene namjene ili građevinsko zemljište na kojem je moguća stambena izgradnja.