Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Na temelju članka 3. stavka 5. Odluke o uključivanju Grada Pazina u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje („Službene novine Grada Pazina“, broj 7/23.), članka 18. stavka 1. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 32/23.) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20, 4/21 i 24/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Pazina dana 1. kolovoza 2023. godine raspisuje

Javni poziv za za podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina radi utvrđivanja Liste reda prvenstva 

Obrazac 1. Zahtjev za kupnju stana
Obrazac 2. Izjava o vlasništvu
Obrazac 3. Izjava o statusu obiteljskog domaćinstva
Obrazac 4.Izjava o stanovanju, bez srodstva
Obrazac 5. Izjava o stanovanju, srodstvo

Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova_POS_Grad Pazin