Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Započeli radovi izgradnje dječjeg igrališta u ulici Saše Šantela

U ulici Saše Šantela započeli su radovi na izgradnji dječjeg igrališta. Projektom je predviđeno uređenje terena ukupne površine cca 300,00 m2, betoniranje pristupne rampe te ugradnju opreme koje uključuje montiranje jedne dječje sprave s dvije ljuljačke, jedne njihalice na opruzi, penjalice te dvije klupe.

U sklopu uređenja terena ukloniti će se gornji dio postojećeg potpornog zida uz nogostup te će se izvesti betonska rampa za invalide za pristup s nivoa ceste. Uz pločnik, pokraj rampe se betoniraju stepenice. U južnom uglu se zadržava postojeći prirodni teren oko kojeg se izvodi potporni zidić. Na sjevernom rubu igrališta se također izvodi zidić oko zelenila. Na navedene zidiće montiraju se klupe za sjedenje. Uz navedeno predviđeno je izvođenje novog završnog sloja u obuhvatu zahvata. Predviđeno je i hortikulturno rješenje: sađenje 6 stabala i zatravljivanje zelenih površina.

Ugovor o izvođenju radova Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Saše Šantela je nakon provedenog postupka jednostavne nabave sklopljen s Izvođačem radova Kova d.o.o. iz Velike Gorice.

Izvođač radova je 31. kolovoza 2022. godine uveden u posao s rokom izvođenja radova 60 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Ukupan rok izvršenja Ugovora, uključujući i primopredaju i konačni obračun je 90 dana od uvođenja Izvođača u posao. Stručni nadzor građenja obavlja Učka konzalting d.o.o.

Projekt se sufinancira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategija“.

Ukupna vrijednost investicije je 270.00,00 kuna uključujući PDV, a ista podrazumijeva troškove izvođenja radova, troškove stručnog nadzora građenja te troškove promidžbe i vidljivosti EU projekta. Vrijednost sufinanciranja iznosi 130.191,25 kuna.

Mole se stanari ulice Saše Šantela i ostali građani za strpljenje tijekom izvođenja radova.