Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Veseli prosinac u Pazinu – poziv ugostiteljima

veseli-prosinac-u-Pazinu-zlatna-860x413Javni poziv objavljen 24. studenoga 2015. (KLASA: 610-01/15-01/13, URBROJ: 2163/01-04-02-15-38) produžuje se u dijelu koji se odnosi na izlagače iz grupe 2. Ugostiteljski objekt za prodaju hrane i pića (do 20 m2 u natkrivenom prostoru) i traje do 14. prosinca 2015. godine ili do popunjenosti kapaciteta.

Pozivamo sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na otvorenom prostoru  da iskažu interes za sudjelovanje na Božićnom sajmu u Pazinu. Sajam će se održati na štandovima u Pazinu na Trgu Slobode, u natkrivenom prostoru sa pozornicom u razdoblju od 16. do 24. prosinca 2015. godine.

Sajam će se odvijati u trajanju od 10:00 do 20:00 sati, uz obavezu sudjelovanja izlagača svaki dan najkraće od 10:00 do 16:00 sati.

Naknada iznosi sveukupno 300,00 kuna za svo vrijeme trajanja sajma.

Predmet: Božićni sajam „Veseli prosinac“ – Javni poziv ugostiteljima (produžen rok za pijavu)

Grad Pazin i ove godine organizira Veseli prosinac, manifestaciju koja uz organizaciju božićnog sajma okuplja i promovira ostale božićno-novogodišnje programe koji se u Pazinu odvijaju tijekom mjeseca prosinca.

Javni poziv objavljen 24. studenoga 2015. (KLASA: 610-01/15-01/13, URBROJ: 2163/01-04-02-15-38) produžuje se u dijelu koji se odnosi na izlagače iz grupe 2. Ugostiteljski objekt za prodaju hrane i pića (do 20 m2 u natkrivenom prostoru) i traje do 14. prosinca 2015. godine ili do popunjenosti kapaciteta.

Pozivamo sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na otvorenom prostoru  da iskažu interes za sudjelovanje na Božićnom sajmu u Pazinu.

Sajam će se održati na štandovima u Pazinu na Trgu Slobode,u natkrivenom prostoru sa pozornicom u razdoblju od 16. do 24. prosinca 2015. godine.

Sajam će se odvijati u trajanju od 10:00 do 20:00 sati, uz obavezu sudjelovanja izlagača svaki dan najkraće od 10:00 do 16:00 sati.

U prigodno dekoriranom natkrivenom prostoru veličine 300 m2 na središnjem gradskom trgu bit će postavljeno 20 štandova, jedan pokretni ugostiteljski objekt za prodaju hrane i pića i pozornica na kojoj će se svakodnevno odvijati programi u organizaciji lokalnih izvođača, udruga i ustanova.

Uz natkriveni prostor sajma predviđena si dodatna tri (3) mjesta za male pokretne ugostiteljske objekte (palačinke, fritule i sl.), te jedan prostor za prodaju božićnih drvaca.

Završetak sajma i demontaža svih objekata u natkrivenom prostoru predviđena je za 24. prosinca nakon 16:00 sati.  Skica s rasporedom objekata nalazi se u prilogu.

Pravo na sudjelovanje:

Pravo sudjelovanja na Božićnom sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uredno popunile, ovjerile i dostavile Prijavu za sudjelovanje.

Božićni sajam može primiti ograničen broj izlagača, a pravo prvenstva stječe se datumom prijave.

 Prijaviti se mogu:

  1. Ugostiteljski objekt za prodaju hrane i pića (do 20 m2 u natkrivenom prostoru);

Svaki izlagač je dužan voditi računa o poštivanju pravnih propisa Republike Hrvatske. U slučaju kršenja pravnih propisa RH od strane izlagača, sankciju za navedene prekršaje i kaznu snosi isključivo izlagač. Ukoliko izlagač prodaje proizvode za koje je potrebno imati sanitarne, carinske i ine dozvole (o ispravnosti proizvoda itd.), isti je dužan dozvole sam ishodovati te odgovara za eventualne propuste i snosi kazne zbog ne imanja istih.

Uvjeti i naknade za sudjelovanje:

 

  1. Sudjelovanje na Božićnom sajmu 2015. odobrava se zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama registriranima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koje na otvorenom prostoru mogu ponuditi tople napitke (čaj, kuhano vino, kompoti i slično) te druga pića i-ili hranu. Sudjelovanje se odobrava uz naknadu od 300,00 kn za svo vrijeme trajanja sajma. Šank za vršenje prodaje u natkrivenom prostoru osigurava odabrani ugostiteljski objekt. Osim datuma prijave prednost pri odabiru imat će subjekti sa raznovrsnijom ponudom. Predviđeno je mjesto za jedan ugostiteljski objekt veličine do 20 m2.

 Skica izlagačkog prostora božićnog sajma u Pazinu i rasporeda objekata nalazi se u prilogu ovom Pozivu.

 Prijave se zaprimaju isključivo na ispunjenoj prijavnici do ponedjeljka 14. prosinca 2015. godine (bez obzira na način prijave) ili do popunjenosti kapaciteta, i to:

– elektronskim putem na e-mail adresu: ranka.sepic@pazin.hr;
– poštom ili osobno na adresu: Grad Pazin, Ured Grada; Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin.

Za izlagače iz grupe 1, 3 i 4 kapaciteti su popunjeni i prijave se više ne zaprimaju.

Molimo da prijavu obavezno dostavite na definiranom obrascu prijavnice koji nalazi se u prilogu Javnom pozivu.

Napomena: zainteresirani za vršenje prodaje izvan vremena trajanja sajma mogu zahtjeve uputiti Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo. Odobrene prijave sve dane izvan vremena trajanja sajma dužne su platiti komercijalnu naknadu prema Odluci o porezima Grada Pazina (Službene novine broj 34/13, 17/15) a bit će smješteni na otvorenom prostoru duž ulice 25. rujna.

Za dodatne informacije možete nam se obratiti telefonom na broj: 052/635 091 i/li 635 102 (od 8 do 15 sati).

Poziv na sudjelovanje_Ugostitelji (produženje).doc

Božićni sajam_Prijavnica za izlagače.pdf

Skica božićnog šatora.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.