Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Strategije upravljanja imovinom Grada Pazina za razdoblje 2023. – 2029.

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Nacrt prijedloga Strategije upravljanja imovinom Grada Pazina za razdoblje od 2023. – 2029.

U skladu sa Zakonom  o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.), Grad Pazin je dana 17. siječnja 2023. godine započeo s provedbom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Strategije upravljanja imovinom Grada Pazina za razdoblje od 2023. – 2029.

Objavu s uputama o načinu i uvjetima sudjelovanja možete preuzeti ovdje.