Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javno predstavljen projekt rekonstrukcije prometnice u M.B. Rašana i potpisan ugovor o izvođenju radova koji počinju sljedeću srijedu, 25.01.2023.

„Relativno jednostavan projekt, ali je zbog lokacije i prometa zahtjevno izvođenje radova…“, naglašeno je danas na javnoj prezentaciji projekta rekonstrukcije prometnice u M.B. Rašana održanoj u velikoj vijećnici Grada Pazina. U sklopu prezentacije potpisan je i ugovor o izvođenju radova između Grada Pazina i Ceste d.o.o. Pula, a koji započinju sljedeće srijede, 25.01.2023., dok je planirano trajanje radova 90 dana.

Riječ je o rekonstrukciji glavne prometnice kroz grad Pazin u ulici M. B. Rašana, ukupne duljine od oko 300 metara (296,20 m), odnosno o potezu od skretanja za ulicu Vrtlišće do kružnog toka kod Doma zdravlja. Ukupna investicija iznosi 305.206,55 tisuća eura, odnosno nešto više od 2,3 milijuna kuna (2.301.257,387 sa PDV-om), koju sufinanciraju Hrvatske ceste d.o.o. (187 tisuća eura) te Grad Pazin (nešto više od 118 tisuća eura).

Potpisom ugovora, na koji su svoj potpis stavili gradonačelnica Grada Pazina Suzana Jašić i direktor Ceste d.o.o. Pula Miro Mirković,  krenuo je, dakle,  rok od osam dana za uvođenje izvođača radova u posao i početak samih radova. Prema riječima predstavnika izvođača radova Mira Mirkovića, za efikasno i kvalitetno izvođenje radova te dovršetak istih u roku, idealno bi bilo zatvoriti promet u zoni radova. Međutim, kako je rečeno, za kamione i autobuse je sigurno da će se preusmjeriti na pazinsku obilaznicu,  dok su za privremenu regulaciju i odvijanje automobilskog prometa u samom gradu za vrijeme radova pripremljena rješenja koja treba odobriti MUP te će se do početka radova javnost o svemu obavijestiti.

„Ovo je jedan od naših važnijih projekata, kojim, vjerujem, da ćemo konačno riješiti dio koji je problematičan zbog oštećenja šahtova i djelomično nesigurnih nogostupa te da ćemo dobiti prometnicu sigurniju za vozače i pješake, a i u konačnici smireniji sam promet kroz grad“, rekla je gradonačelnica Suzana Jašić

Naglasila je i kako je sam zahvat određen test  i prvi korak za izmicanje teretnog tranzitnog prometa van grada i usmjerenje istog na zaobilaznicu i prema Istarskom ipsilonu. Stoga će Grad paralelno s radovima na rekonstrukciji obaviti sve potrebne pripreme u smislu donošenja potrebnih akata, elaborata prometne signalizacije i drugi radnji da po dovršetku radova ovo postane zona smirenog prometa.

Kod planiranja radova učinjeno je, pak, sve da se na tehničkoj razini razrade i pripreme alternativni pravci.

„Svjesni smo položaja prometnice i činjenice da će biti gužve. Stoga molimo i apeliramo na građane i građanke te sve korisnike prometnice za strpljenje sljedeća dva – tri mjeseca, istaknula je gradonačelnica.

Govoreći o gužvama, promet kamiona i autobusa bit će na kružnom toku na zapadnom ulazu u grad (Plodine) preusmjeren prema kružnom toku kod benzinske postaje Petrol i dalje na novu pazinsku obilaznicu D 64 prema Lindarskom Križu odakle će vozači imati mogućnost dolaska u Pazin preko Draželja ili pak mogu koristiti Istarski ipsilon te izaći na Ivole.

Što se tiče samog projekta, u svima zanimljivoj prezentaciji Tedi Zgrablić, projektant, ujedno i nadzorni inženjer radova iz Učke konzalting d.o.o., naglasio je kako sadašnja prometnica razdvaja grad, a da će rekonstrukcijom postati jedna gradska, urbana cjelina. Rekonstrukcijom će se također riješiti problemi sa šahtovima, izvest će se obostrano sigurniji nogostupi prilagođeni osobama s invaliditetom, a posebna pažnja posvetit će se izradi povišenih pješačkih prijelaza na mjestu postojećih, dok će se izvesti i još jedan novi pješački prijelaz kod zgrade Županijskog centra 112, u kojoj je dio Trgovačkog suda i Ured za obranu. Unutar zahvata planira se i hortikulturno uređenje, odnosno zelene zone (nisko raslinje) te rješavanje problema sa sustavom oborinske odvodnje koji sada postoji.