Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga plana djelovanja civilne zaštite Grada Pazina

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 08. rujna 2020. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga plana djelovanja civilne zaštite Grada Pazina.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moguće je dostaviti putem pošte ili osobno na adresu  Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 PAZIN ili slanjem e-maila na adresu [email protected] –  uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Grada Pazinahttps://www.pazin.hr/grad-pazin/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu/