Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin uspješno priveo kraju EU projekt „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“

U prostorijama Velike vijećnice u Gradu Pazinu u utorak, 25. kolovoza 2020. godine, održana je konferencija za medije povodom završetka provedbe EU projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“.

Na konferenciji su predstavljeni postignuti rezultati u sklopu EU projekt „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“ koji je sufinanciran u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, referentne oznake KK.06.3.1.04, financiranog iz fondova Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020.

S uvodnom riječi prisutnima se obratila Mateja Sinčić, koja se zahvalila svima na dolasku te ukratko predstavila projekt naglasivši da su unatoč obustavi radova zbog situacije s COVID-19, oni ipak dovršeni čak tri tjedna prije predviđenog roka, odnosno 2. srpnja 2020. godine.

Riječ potom uzima gosp. Vladimir Burić, predsjednik uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. koji je izrazio zadovoljstvo na ponovnom susretu rekavši da je Pazinština sanirala i zatvorila sva svoja odlagališta i da se još očekuje dostava individualnih spremnika za reciklabilni otpad od strane Fonda čime će se bitno smanjiti nepravilnosti kod odvajanja i odlaganja otpada na našem području, poboljšati kvaliteta odvojenog otpada kod korisnika usluge i čime ćemo se zasigurno približiti europskom prosjeku i standardu kod odvajanja otpada.

Na lokaciji odlagališta Jelenčići V – staro odlagalište, odlagao se otpad s područja Grada Pazina i okolnih Općina (Općine Karojba, Motovun, Cerovlje, Lupoglav, Tinjan, Gračišće te Sv. Petar u Šumi) u razdoblju od 2001. do listopada 2013. godine. Procjenjuje se da je tijekom rada, na odlagalištu odloženo sveukupno oko 80.100 m3 otpada.

Tehničko-tehnološko rješenje sanacije odlagališta obrađeno je Glavnim projektom, a  obuhvaćeni su sljedeći radovi: formiranje odloženog otpada s ciljem osiguranja stabilnosti građevine, zatvaranje odlagališnog prostora, ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko formiranog otpada, izgradnju pasivnog sustava otplinjavanja s biofilterima na plinskim bunarima, izgradnju sustava za odvodnju oborinskih voda i izgradnju ograde s ulazom te izgradnju makadamske servisne prometnice s obodnim nasipom. Nakon što su okončani radovi, površina odloženog otpada preko koje je ugrađen prekrivni brtveni sustav iznosi oko 16.000 m2 (tj. 1,6 ha).

„Završetkom EU projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada Jelenčići V – staro odlagalište“ službeno zatvaramo treći i zadnji u nizu projekata sanacije odlagališta otpada na području Grada Pazina“, izjavio je gradonačelnik Grada Pazin, Renato Krulčić, dodavši: „Iznimno sam ponosan što smo sanacije i zatvaranja odradili prvi u Istri, a to je rezultat sustavnog ulaganja u zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom.“ Projekti sanacije i zatvaranja važni su za šire područje Središnje Istre, jer su Odlagališta otpada uz Grad Pazin koristile i okolne Općine na kojem trgovačko društvo Usluga d.o.o. pruža javnu uslugu.

Provedbom projekta „Sanacija odlagališta komunalnog otpada ”Jelenčići V” – staro odlagalište“ doprinijelo se sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštitile su se podzemne i površinske vode. Ovim projektom se također doprinijelo smanjenju emisije stakleničkih plinova, zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša. Provedba projekta je bila u skladu s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU i svakako doprinosi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa.

Za kraj se prisutnima obratila Alenka Košiša Čičin-Šain, zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost spomenuvši da su Fond i Grad Pazin dugogodišnji partneri u projektima koji se tiču uspostavljanja kvalitetnog sustava gospodarenja otpadom. Svoje obraćanje završila je s: „Kraj koji danas obilježavamo je u biti novi početak stvaranja boljeg sustava koji počiva na ekološki održivim temeljima.“

Radovi su započeli 9. prosinca 2019. godine, a završeni su 2. srpnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 11.149.027,50 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi u Projektu iznosili su 8.946.527,50 kuna, ne uključujući pripremne radnje (projektiranje i planiranje) u iznosu od 365,000,00 kn i mjere monitoringa (održavanje i program praćenja) koje se moraju provoditi nakon dobivanja uporabne dozvole slijedećih 30 godina u iznosu 1.837.500,00 kn, a dio su ukupne vrijednosti projekta.

Realizirani troškovi projekta iznosili su 6.515.032,75 kn, a uključivali su radove, nadzor građenja, promidžbu i vidljivost, projektantski nadzor te upravljanje projektom.

S obzirom na iznos sufinanciranja u iznosu od 84,99% ukupno prihvatljivih troškova očekuje se dodjela bespovratnih sredstava u iznosu od 5.537.777,77 kn.

Osim toga, prema Ugovoru o sufinanciranju provedbe projekta davanjem sredstava pomoći sklopljenim također sa Fondom (nacionalna sredstva) očekuje se i sufinanciranje projekta od 10 % Fondu prihvatljivih troškova odnosno 651.503,28 kn.

U ovom EU projektu Grad Pazin je bio investitor, tvrtka H-projekt d.o.o. projektant a izvođač radova je bila tvrtka HIS d.o.o., dok je za stručni nadzor odgovorna tvrtka Sedra Consulting d.o.o. iz Zagreba.

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike