Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2019. godinu;
4. Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2019. godinu;
5. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu;
6. Prijedlog Odluke o promjeni naziva i sjedišta Muzeja Grada Pazina;
7. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2019. godinu s izvješćima: a) o poslovanju komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan u Gradu Pazinu za 2019. godinu i b) o poslovanju komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama u Gradu Pazinu za 2019. godinu;
8. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2019. godinu;
9. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2019. godinu;
10. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2019. godinu;
11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
12. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja uređenja platoa Spomen doma;
13. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog tima za usklađivanje procjene ugroženosti od požara Grada Pazina i Plana zaštite od požara Grada Pazina;
14. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Pazina;
15. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin;
16. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Ciburi – Heki;
17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina.
 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike