Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Potpisan Ugovor o početku radova na proširenju groblja u naselju Stari Pazin

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave 6. lipnja 2023. godine potpisan je Ugovor o proširenju groblja u naselju Stari Pazin. Ugovor je sklopljen između Grada Pazina i izvođača radova tvrtke Vladimir Gortan d.o.o. iz Pazina, dok je za poslovne obavljanja stručnog nadzora putem također putem postupka javne nabave odabrana tvrtka VEMA-ING d.o.o. Most Pićan 2/e.
Početak izvođenja radova je sredina lipnja 2023. godine., dok se planirani završetak radova očekuje u veljači 2024. godine. Ukupna vrijednost radova iznosi 434.016,50€ (s PDV-om).

127 novih ukopnih mjesta

Građevna čestica namijenjena za proširenje je površine 4868 m2, te je dogradnja groblja planirana uz sjeverozapadnu stranu postojećeg groblja. Predviđena su ukopna polja u zemlji, njih 127. Završna obrada platoa groblja je betonirani raster ukopnih mjesta – betonska ploča, izvedena u visini staza groblja. Staze unutar groblja bit će širine 2,00 m i 3,0 m, predviđene za opločenje betonskim opločnicima. Raster staza omogućuje pješački i pristup manjeg stroja do svakog grobnog mjesta. Pješački pristup na prošireni dio groblja predviđen je s postojećeg groblja, radi čega je predviđeno uklanjanje zidane građevine – spremišta uz zapadni ogradni zid postojećeg groblja, te nastavak pješačke staze postojećeg groblja na stazu novog proširenog dijela groblja. Na proširenom djelu groblja predviđene su dvije vrtne slavine s vanjskim kamenim koritom.
Za potrebe proširenja groblja planirano je dodatnih 6 rasvjetnih tijela za potrebe vanjske rasvjete groblja.