Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Podmirivanje dijela troškova prehrane u Osnovnoj školi za treće i svako sljedeće dijete

Grad Pazin će temeljem članka 16. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Pazina“ broj 19/05., 14/09., 10/11. pročišćeni tekst i 13/11.), i u školskoj 2012/2013. godini podmirivati 75% troškova prehrane djece u Osnovnoj školi, za treće i svako sljedeće dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do 26-te godine života).

Preostalih 25% troškova prehrane u Osnovnoj školi za tu djecu, biti će obvezni podmirivati njihovi roditelji.
Pravo na navedenu pomoć mogu ostvariti roditelji, odnosno samohrane majke ili očevi s prebivalištem na području Grada Pazina.
Zahtjev za naknadu tih troškova može se preuzeti na porti Grada Pazina, na Web stranicama Grada Pazina (www.pazin.hr) ili u tajništvu matične Osnovne škole u Pazinu, a podnosi se u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina (prizemlje, hodnik lijevo, druga vrata lijevo) utorkom od 8,00 do 10,00 i 12,00 do 16,00 sati te srijedom i petkom od 8,00 do 10,00 i od 11,00 do 13,00 sati.
Predmetne Zahtjeve potrebno je podnijeti čim prije. Za podnosioce Zahtjeva, koji ispunjavaju uvjete, a koji iste podnesu do 1. listopada 2012. godine, pravo na podmirivanje troškova prehrane u 75%-tnom iznosu, priznati će se za period od 1. rujna 2012. do 30. lipnja 2013. godine.
Zahtjeve za navedenu namjenu zaprimat će se i kasnije, odnosno nakon 1. listopada 2012. godine, ali će se predmetno pravo priznavati od prvog dana u mjesecu nakon isteka mjeseca u kojem je podnijet Zahtjev.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 624-111 int. 104. 

                                                                        Upravni odjel za samoupravu, 
                                                                        upravu i društvene djelatnosti