Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

3. rujna – početak školske godine 2012./2013.

Ministar znanosti, obrazovanje i sporta donio je 15.ožujka 2012.godine Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2012./2013. U toč.II. citirane Odluke utvrđeno je da nastava počinje 3. rujna 2012. godine, a završava 4. lipnja 2013. godine.

Sukladno toč. VIII. iste Odluke županija može , s ostalim osnivačima školskih ustanova na svom području, drugačije planirati početak nastave u prvom polugodištu, te o tome odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanje i sporta na prijedlog ureda državne uprave u županiji nadležnog za poslove obrazovanja.

U toč. VIII. Odluke također je utvrđeno da je zahtjev za kasniji početak nastavne godine županija u ime svih osnivača školskih ustanova na svojem području dužna podnijeti uredu državne uprave u županiji NAJKASNIJE DO 14. lipnja 2012. godine, a ured državne uprave prijedlog dostavlja Ministarstvu najkasnije do 30. lipnja 2012. godine.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije se dana 22.ožujka 2012.godine obratio svim školskim ustanovama kojima je osnivač Istarska županija, a isto tako i svim osnivačima ostalih školskih ustanova na području Istarske županije, radi dobivanja prijedloga o početku nastavne 2012./13. godine. Svima je bio ostavljen rok za pismeno očitovanje do 30. travnja 2012. godine. Očitovanja ostalih osnivača školskih ustanova kao i ovog Upravnog odjela, a temeljem dobivenih očitovanja školskih ustanova, bilo je da se u Istarskoj županiji nastava organizira sukladno toč.II. Odluke, odnosno da nastava u školskoj godini 2012./2013. počinje 3. rujna 2012. godine.

Napominjemo da zaključno sa danom pisanja ove informacije – 22. kolovoza 2012. godine Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije nije zaprimio zahtjev niti jedne škole za odgodom početka nastave. preuzeto s www.istra-istria.hr