Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Početak izgradnje reciklažnog dvorišta u Pazinu

Danas je u Velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 10,00 sati održano službeno potpisivanje ugovora o izvođenju radova i opremanja recklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići te potpisivanje ugovora o izvođenju nadzora nad radovima izgradnje reciklažnog dvorišta. Na službenom potpisivanju ugovora prisustvovali su Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina, Darvin Žufić, predsjednik uprave tvrtke izvođača radova Vladimir Gortan d.d. i Tomislav Hek predsjednik uprave tvrtke Učka konzalting d.o.o. koja će pružati uslugu nadzora nad izvođenjem radova.

Temeljem provedenoga postupka javne nabave i primljene dvije valjane ponude, a po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, Grad Pazin kao Naručitelj izabrao je najpovoljnijeg ponuditelja, tvrtku izvođača radova, Vladimir Gortan d.d. iz Pazina. Ukupna vrijednost sklopljenoga ugovora za izgradnju i opremanje recikažnog dvorišta iznosi 821.079,00 kuna + PDV (ukupno 1.026.348,75 kuna). Ukupni rok izvođenja radova prema Ugovoru iznosi 180 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Temeljem provedenoga postupka jednostavne nabave izabran je najpovoljniji ponuditelj usluge pružanja stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, tvrtka Učka Konzalting d.o.o. iz Pazina. Ukupna vrijednost sklopljenoga ugovora za pružanje usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu iznosi iznosi 23.000,00 kuna + PDV (ukupno 28.750,00 kuna).

Za iste troškove Grad Pazin će dobiti potporu Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 85%.

Podsjetimo da je Grad Pazin prijavio projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u sklopu odlagališta otpada Jelenčići V na Javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike „Građenje reciklažnih dvorišta“, referentne oznake KK.06.3.1.03 u mjesecu veljači tekuće godine.

Grad Pazin odlučio se na prijavu projekta u svrhu povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i doprinosa smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Pazina. Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao PT1 i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao PT2 odnosno odobreno je ukupno 899.577,95 kuna bespovratnih sredstava za projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta.

Cilj projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području Grada Pazina ulaganjem u izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta i provedbu informativno-obrazovnih aktivnosti.

Ciljana skupina projekta su stanovnici sa područja Grada Pazina uključujući i stanovnike koji nisu korisnici komunalnih usluga dok su krajnji korisnici projekta komunalno društvo Usluga d.o.o. Pazin kojem će Grad Pazin dati na upravljanje reciklažno dvorište nakon ishođenja uporabne dozvole te lokalna zajednica. Projektom će se unaprijediti infrastruktura za privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada što će rezultirati nižim troškovima zbrinjavanja otpada komunalnog društva Usluga d.o.o. Pazin, višom stopom iskoristivosti otpada i nižom emisijom stakleničkih plinova u okoliš. Projekt će doprinijeti poboljšanju situacije stanovnika sa područja Grada Pazina obzirom da će se osigurati infrastruktura koja će omogućiti izravnu predaju otpada iz kućanstva te zadovoljiti potreba stanovnika za odlaganje posebnih vrsta otpada posebice problematičnog, glomaznog i opasnog otpada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.248.294,50 kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi  u projektu iznose 1.058.327,00 kuna.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.