Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Konačna Rang lista učenika – stipendista 2018/2019.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 26/17.), a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske godine 2018/2019., KLASA: 602-01/18-01/10, URBROJ: 2163/01-01-01-18-6 od 24. kolovoza 2018. godine, Gradonačelnik 16. listopada 2018. godine donosi Konačnu Rang listu za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2018/2019. koja se nalazi ovdje:
Konačna rang lista- učenici 2018_2019.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.