Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Održana prezentacija o radu i aktivnostima Gradonačelnika i gradske uprave za 2017/2018

U dvorani Istra pazinskog Spomen doma, u četvrtak, 17. svibnja 2018. godine održana je javna prezentacija o radu i aktivnostima Gradonačelnika i gradske uprave, za razdoblje svibanj 2017. – travanj 2018. godine. Već tradicionalna godišnja prezentacija održana je s ciljem informiranja javnosti, poticanja otvorenosti i transparentnosti u radu gradonačelnika i gradske uprave, te približavanja djelovanja građankama i građanima Grada Pazina.

Prije početka prezentacije odana je počast minutom šutnje, preminulom gospodinu Aleksi Ladavcu, poznatom istarskom gospodarstveniku i političaru, dugogodišnjem predsjedniku Čakavskog sabora.

Gradonačelnik Renato Krulčić prezentirao je rad cjelokupne gradske uprave i postignute rezultate u protekloj godini.

Na početku, prezentirani su projekti koji su u proračunskoj knjižici ”Pazin u malom za 2017.” predstavljeni kao prioritetni projekti, a to su: izrada projektne dokumentacije za Dom za starije osobe, izrada projektne dokumentacije za Autobusni kolodvor Pazin, proširenje i rekonstrukcija vrtića, poduzetnički inkubator, adaptacija i sanacija zgrade osnovne škole, rekonstrukcija groblja Pazin, gradnja nerazvrstanih cesta NC500780 kroz naselje Zarečje, izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj i Maršeti, izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Jelenčići V te razvoj gospodarskih zona.

Za Dom za starije osobe, izrađen je idejni projekt, provedena je javna rasprava i ishođena  pravomoćna lokacijska dozvola. U tijeku su pripreme za raspisivanje javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta za 1. fazu izgradnje.

Za autobusni kolodvor Pazin izrađen je geodetski snimak, provedeni su geotehnički istražni radovi, izrađen je geotehnički elaborat i idejni projekt. Pred potpisivanjem je ugovor za izradu Glavnog i izvedbenog projekta i troškovnika radova.

Projekt proširenja i rekonstrukcije vrtića nije odabran za sufinanciranje na natječaju Programa ruralnog razvoja, primarno zbog manjka bodova uslijed visokog indeksa razvijenosti Grada Pazina koji se nalazi u skupini najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave. Ipak, to je najbolje rangirani projekt s područja Istarske županije te će se isti prijaviti na sljedeći krug natječaja koji se planira u ovoj godini.

Za poduzetnički inkubator potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva u iznosu od 2.901.381.39 kn. Kroz projekt će se rekonstruirati i adaptirati prostor za poduzetnički inkubator s 5 potpuno opremljenih ureda za poduzetnike, uredski prostori za djelovanje voditelja inkubatora te jedna multifunkcionalna prostorija za organiziranje predavanja i radionica.

Što se tiče adaptacije i sanacije zgrade osnovne škole izvršena je rekonstrukcija sanitarne vertikale u MŠ Pazin, postavljena je rampa za invalide te su zamijenjeni prozori.

Proširenje groblja ”Moj mir” je dovršeno. Dobivena su 104 nova grobna mjesta a vrijednost radova iznosila je 1.400.000,00 kn.

Gradnja nerazvrstanih cesta NC500780 kroz naselje Zarečje zajednička je investicija IVS d.o.o. i Grada Pazina, koja je uspješno privedena kraju. U sklopu projekta izgrađena je I. faza kolektora sanitarne odvodnje i izvedeni su radovi na obnovi asfaltnog zastora te donje nosive podloge uz rješavanje oborinske odvodnje. U investiciji Grada Pazina izvedeni su i radovi na polaganju cijevi za javnu rasvjetu. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 4.768.507,50 kn od čega na Grad Pazin otpada 2.171.423,15 kn.

Što se tiče izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj i Maršeti, radovi su u tijeku, a radi se o zajedničkoj investiciji Usluge d.o.o. i Grada Pazina uz sufinanciranje Hrvatskih voda. Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.794.160,00 kn a uključuje izgradnju sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja te polaganje podzemne infrastrukture za javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Udio Grada Pazina u investiciji iznosi 1.915.913,32 kn.

Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Jelenčići V uspješno je prijavljen na javni poziv za izgradnju reciklažnih dvorišta u okviru Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.248.295,00 kn od čega su 85% EU sredstva.

Na razvoju gospodarskih zona se aktivno radi te je u Poslovnoj zoni Podberam asfaltirana prometnica i izgrađen zatvoreni sustav oborinske odvodnje što je bila zajednička investicija Grada Pazina i Hrvatskih cesta. Vrijednost investicije za Grad Pazin iznosila je 181.750,50 kn. Izgradnja ceste, u vrijednosti višoj od 3.000.000,00 kuna, u poslovnoj zoni Ciburi prijavljena je na EU natječaj ”Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona”, a projekt je trenutno u fazi ocjenjivanja.

U sklopu prezentacije obrađena su i područja proračuna, gospodarstva, infrastrukture, okoliša, zaštite i spašavanja, odgoja i obrazovanja, kulture, socijalne skrbi, zdravstva, sporta, gradskih manifestacija i svečanosti te projekata financiranih iz EU i drugih fondova.

Na kraju same prezentacije, Gradonačelnik je odgovarao na postavljena pitanja građana.

Radi daljnjeg podizanja kvalitete usluga gradske uprave te poticanja dijaloga Gradonačelnika i uprave s našim  sugrađankama i sugrađanima, Gradonačelnik Grada Pazina nastavit će i u narednom razdoblju redovito informirati javnost o svim aspektima svog djelovanja kao i o djelovanju gradske uprave.

Prezentaciju rada gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje svibanj 2017- travanj 2018 možete pronaći ovdje.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.