Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Jučer, 21. rujna 2020., uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama  (22. rujna) u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Istarske županije na čelu s predsjednicom i zamjenicom Istarskog župana Sandrom Ćakić Kuhar, održana je on line konferencija. 

Na konferenciji su još sudjelovale i predsjednice lokalnih Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina, Mirjana Galant, Grada Pule, Elena Puh Belci, Grada Labina, Federika Mogorović Čekada, predsjednica Sigurne kuće Istra, Jadranka Černjul, predsjednica županijskog tima za suzbijanje nasilja u obitelji, Jasmina Vojniković, predstojnica Centra za socijalnu skrb Pazin – Obiteljski centar Pula, Ines Puhar, Policijska uprava Istarska, voditeljica odjela prevencije Alica Jakupović Rosić i policijska službenica odjela za maloljetničku delikvenciju, Biljana Butigan.

Sandra Ćakić Kuhar je nakon uvodnog pozdrava istaknula da ovom konferencijom želimo reći da postoji evidentno nasilje nad ženama te je naša obveza borba protiv svakog oblika nasilja. Situacija sa COVID-19 pogađa žene u svijetu i u Europi. Postoji porast nasilja za oko 30%, pet puta više žena nego muškaraca ostalo je bez posla te su ovisne o supružnicima nasilnicima.

Istaknula je da smo kao županija trajno posvećeni borbi protiv nasilja nad ženama te činimo sve što možemo na lokalnoj i regionalnoj razini, dok je na nacionalnoj razini potrebno potaknuti više rasprava o tome.

Jadranka Černjul je istaknula da se nakon ublažavanja mjera tijekom situacije sa COVID-19 povećao broj poziva za pomoć. U Istri postoje dva skloništa i dva savjetovališta. Od njezinog osnutka, Sigurna kuća je pružila utočište za preko 300 žena.

Ines Puhar je navela da je ova godina specifična po svemu, te da su zbog ranije uvedenih epidemioloških mjera edukativne radionice bile privremeno odgođene, ali su korisnicima stalno bili  dostupni online i telefonskim putem.  Oni su prvenstveno usmjereni na prevenciju nasilja, komunikaciju i promicanje kvalitetnog života unutar obitelji. Za stručnu podršku u vezi problema ne javljaju se samo žene već i muškarci. Osvrnula se i na porast broja korisnika muškog spola, pa su tako u 2019. godini od 734 korisnika usluga Obiteljskog centra, 40 % činili muškarci.

Alica Jakupović Rosić navela je kako policija u Istri nije zabilježila porast intervencija povezanih s obiteljskim nasiljem i nasiljem nad ženama. Međutim, bilježi se porast transgeneracijskog prijenosa nasilja u obitelji (sinovi prema majkama) što potvrđuje da nasilje rađa nasilje, kao i nasilja i uznemiravanja putem društvenih mreža.

Elena Puh Belci i Federika Mogorović Čekada govorile su o svojim iskustvima i aktivnostima na području Grada Pule, odnosno Grada Labina.

Mirjana Galant je istaknula dobru suradnju sa Osnovnom školom Vladimira Nazora, Gimnazijom i strukovnom školom Jurja Dobrile Pazin, Pazinskim kolegijem – klasičnom gimnazijom i drugim institucijama, te istaknula važnije aktivnosti koje su provedene od početka mandata pazinskog Povjerenstva: okrugli stol „Pomoć ženama žrtvama nasilja“, tribina „Poticanje i osnaživanje ženskog poduzetništva“, preventivne radionice i predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola te djelatnice i djelatnike predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova povodom obilježavanja važnih nacionalnih i međunarodnih datuma.

Na samome kraju konferencije doneseno je i nekoliko zaključaka, koji će biti upućeni Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH kao i Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske:

  1. Obiteljsko nasilje još uvijek je prisutno u društvu, međutim ono nije privatna stvar već je društveni problem koji šteti cijelom društvu. Potreban je napor cijelog društva da se obiteljsko nasilje iskorijeni. Situacija pandemije koronavirusa i posljedična ekonomska kriza može utjecati na porast obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama te je nužno pojačano raditi na prevenciji.
  2. Primjetan je problem transgeneracijskog prijenosa nasilja u obitelji i stoga je od velike važnosti kontinuiran rad na prevenciji nasilničkog ponašanja, u kojem trebaju koordinirano sudjelovati svi dionici koji se ovom temom bave te će se na regionalnoj razini održati posebni sastanci s institucijama koje se ovom temom bave (MUP, Centri za socijalnu skrb, pravosuđe)
  3. Kao posebni problemi istaknuti su cyber nasilje te nasilje nad ženama koje spadaju u posebno ranjive skupine (žene s invaliditetom).
  4. Na nacionalnoj razini potaknut će se rasprava na temu nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike