Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin”

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/20-01/01, URBROJ: 2163/01-01-01-20-15 od 15. listopada 2020. godine, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

   JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage

Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“

  1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 15. listopada 2020. godine.
  2. Javni uvid o prijedlogu Odluke održati će se u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u razdoblju od 26. listopada do 3. studenog 2020. godine (8 dana) u radnom vremenu gradske uprave Grada Pazina uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
  3. Javno izlaganje prijedloga Odluke održat će se 30. listopada 2020. godine s početkom u 13:00 sati u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina.
  4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi prijedlog Odluke mogu se dostaviti zaključno s 3. studenim 2020. godine na adresu Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin.
  5. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
  6. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  7. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu: [email protected].
  8. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.