Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Održana izborna sjednica Skupštine Turističke zajednice središnje Istre

Sukladno novom Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma koji je stupio na snagu 01. siječnja 2020., pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića i uz sudjelovanje direktorice Turističke zajednice središnje Istre Sanje Kantaruti, u srijedu 14.10.2020. u Pazinu, održana je izborna sjednica Skupštine Turističke zajednice središnje Istre (TZSI). Na izbornoj sjednici Skupštine izabrani su novi članovi Skupštine, Turističkog vijeća i predstavnik TZSI u Skupštinu Turističke zajednice Istarske županije, u mandatnom razdoblju 2020. – 2024. godine.
Budući da je TZ središnje Istre osnovana, kao jedna od prvih u Hrvatskoj, za područje više jedinica lokalne samouprave (Grad Pazin te općine: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sv. Lovreč, Sv. Petar u Šumi i Tinjan), njezin Statut predviđa teritorijalnu zastupljenost članova, odnosno iz svake JLS bira se po jedan najviše rangirani član prema uplatama članarine i 25% turističke pristojbe iz prethodne godine, iz redova djelatnosti povezanih s turizmom. Također, biraju se i članovi koji pojedinačno sudjeluju s više od 5% u ukupnom prihodu TZSI.
Prema navedenim kriterijima, nova skupština TZSI broji 10 predstavnika plus predsjednik. Jedan član ima udio više od 5% u prihodu TZSI – tvrtka Etradex d.o.o. čiji je imenovani predstavnik Marija Miljavac, dok je preostalih 9 članova izabrano prema pripadnosti JLS u sastavu TZSI te prema pripadnosti djelatnostima navedenim u Statutu TZSI (smještaj, djelatnosti pripreme i usluživanje hrane i pića, putničke agencije, zabavni i tematski parkovi, djelatnosti neposredno povezane s turizmom). Preostali imenovani članovi skupštine su: iz Općine Cerovlje – Armando Lušetić (djelatnost pripreme i usluživanja jela i pića), Općine Gračišće – Igor Lukež (djelatnost smještaja), Općine Lupoglav – Dorina Geml (djelatnost pripreme i usluživanja jela i pića), Općine Karojba – Loredana Močibob (djelatnost pripreme i usluživanja jela i pića), Grada Pazin – Ivan Milotić (djelatnost putničkih agencija), Općine Sveti Lovreč – Marija Dorotić (djelatnost smještaja), Općine Sveti Petar u Šumi – Tina Dajčić (djelatnost smještaja), Općine Tinjan – Kristina Ivetić Žiković (djelatnost smještaja), Općine Pićan – Irena Vretenar (djelatnost smještaja).
Novoizabrana skupština donijela je Poslovnik o radu skupštine te je imenovala članove Turističkog vijeća TZSI, vodeći se odredbom Statuta TZSI da članovi budu iz redova obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili pružanja usluga u turizmu, te su jednoglasno izabrani: Ingrid Škrgat (turistička agencija), Davorka Flego (ugostiteljska djelatnost), Irena Zgrablić (djelatnost smještaja), Elena Šestan (turistički vodič, prevoditelj), Romina Brumnić (djelatnost zabavnih parkova), Branko Zgrablić (djelatnost smještaja), Aleana Mijandrušić (djelatnost smještaja) i Martina Hrvatin (djelatnost smještaja).
Kao predstavnik TZ središnje Istre za Skupštinu TZ Istarske županije izabrana je Martina Hrvatin.
Predsjednik TZSI Renato Krulčić poželio je novim članovima dobrodošlicu u tijela Zajednice i izrazio uvjerenje u uspješnu suradnju u narednom razdoblju. Direktorica Sanja Kantaruti predstavila je ukratko trenutne aktivnosti istaknuvši da je glavni fokus na razvoj zelenog i održivog turizma koji promovira tradiciju i autentičnost u skladu sa sloganom „središnja Istra – izvorna Istra“.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.