Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07. i 38/09.), daje Obavijest o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina.


                                                                 OBAVIJEST
o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07. i 38/09.), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Pazina za razdoblje srpanj 2006. – srpanj 2010. godine («Službene novine Grada Pazina« broj 23/06. i 21/09.) i članka 22. Statuta Grada Pazina (»Službene novine Grada Pazina« broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je Odluku o izradi II. (drugih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog plana mogu se dobiti na adresi: Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv.Ćirila i Metoda 10, Pazin, ili na telefon 052/ 621-418.

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 350-02/10-01/02
URBROJ: 2163/01-07-03-10-13
Pazin, 09. lipnja 2010.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike