Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Obaveza izvještavanja za udruge o realiziranim aktivnostima u 2010. godini

Udruge korisnice sredstava iz Proračuna Grada Pazina u 2010. godini dužne su podnijeti Izvještaj o ostvarenju svojih programa i aktivnosti i o utrošku sredstava Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina.

Sve udruge čiji su programi i/ili projekti tokom 2010. godine financirani iz sredstava gradskog proračuna Grada Pazina obavezne su dostaviti narativno i financijsko izvješće o realizaciji programa.
Rok za dostavu izvještaja je 10. ožujka 2011. godine.
Izvješće se dostavlja na za to predviđenim obrascima osobno ili poštom na adresu:

Grad Pazin
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti (Ranka Šepić)
Drušbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.