Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Novčana pomoć nezaposlenim osobama

U skladu s Mjerama za poticanje gospodarstva i zapošljavanja u 2009. godini Gradsko poglavarstvo Grada Pazina na sjednici održanoj 11. svibnja 2009. godine donijelo je Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje novčane pomoći nezaposlenim osobama.

Pravo na novčanu pomoć u visini od 500,00 kuna mjesečno mogu ostvariti nezaposlene osobe starije od 45 godina s prebivalištem na području Grada Pazina koje su zbog loše gospodarske aktivnosti uzrokovane recesijom u svojstvu tehnološkog viška ostale bez posla nakon 01. travnja 2009. godine, i ako su prijavljene kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Novčana pomoć isplaćivati će se mjesečno za vrijeme trajanja nezaposlenosti.
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, a uz zahtjev se prilaže:
– dokaz o prestanku rada (rješenje, zaključak, ugovor ili drugi valjani pravni akt);
– preslik osobne iskaznice;
– OIB;
– potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Pula, Ispostave Pazin, kao dokaz o nezaposlenosti, te
– broj tekućeg računa ili štedne knjižice, s naznakom banke u kojoj se račun vodi.