Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

KONAČNA LISTA PRIORITETA ZA DAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA PAZINA U NAJAM

Na osnovu članka 18.stavak 1. Pravilnika o davanju stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam (Službene novine Grada Pazina broj 2/99 – pročišćeni tekst), Komisija za davanje stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam, dana 08. lipnja 2009., utvrdila je    KONAČNU LISTU PRIORITETA  ZA DAVANJE STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA PAZINA U NAJAM