Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2015./2016.

Temeljem Prvih (I.) Izmjena Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 602-02/15-01/25, URBROJ:2163/01-01-01-15-2 od 31. kolovoza 2015. godine, sufinancirat će se iznos od 500,00 kuna za nabavku udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2015./2016..

Da bi ostvarili pravo iz ovog Javnog poziva roditelj – podnositelj Zahtjeva za sufinanciranje udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2015./2016. (dalje: Zahtjev) i učenik za kojeg se podnosi Zahtjev moraju imati prebivalište u Gradu Pazinu.

Obrazac Zahtjeva nalazi se na službenoj web stranici Grada Pazina www.pazin.hr (pod domenom – Oglasna ploča) ili se može podići u pisarnici Grada Pazina.

Ispunjeni obrazac Zahtjeva uz traženu dokumentaciju može se predati u Pisarnici Grada Pazina do 30. rujna 2015. godine na adresu:
Grad Pazin,
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti,
Družbe Svetog Ćirila i Metoda 10,
52000 Pazin

Uredovno radno vrijeme Pisarnice Grada Pazina za rad sa strankama je utorkom od 8 do 10 i od 12 do 16 sati, te srijedom i petkom od 8 do 10 i od 11 do 13 sati.
Na temelju zaprimljenih i obrađenih Zahtjeva financijska sredstva u iznosu od 500,00 kuna po učeniku biti će uplaćena na tekući račun roditelja- podnositelja Zahtjeva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za eventualne dopunske informacije možete se obratiti nadležnom službeniku na e-mail adresu: [email protected].

Zahtjev – udžbenici 1. razred

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike