Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin sufinancira s petsto kuna nabavku udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole sa svog područja

press02.09.2015. – Na konferenciji za medije gradonačelnik Renato Krulčić dao je presjek aktivnosti koje su se dogodile u prethodnom razdoblju te najavio aktivnosti za naredni mjesec kojim su dominirale teme iz odgoja i obrazovanja te pripreme za izradu Proračuna za 2016. godinu.

Građevinski radovi u Osnovnoj školi

Završetkom školske 2014./2015. godine započeli su građevinski radovi  u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, kako bi se spremno dočekalo učenike za novu školsku godinu. Pa je tako izrađen troškovnik za popravak za drugu fazu za rekonstrukciju  toplovodne kotlovnice i izrađena je dodatna projektna dokumentacija za rekonstrukciju kotlovnice u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin, kako bi se ona mogla kandidirati na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja pod nazivom „Pilot projekt: Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Novi sustav omogućiti će učinkovitije upravljanje grijanjem zgrade i sportske dvorane Matične škole, te Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin.

Proveden je postupak nabave za rekonstrukciju sanitarnih čvorova i njihovu prilagodbu osobama s invaliditetom u MŠ Pazin- decentraliziranim sredstva za kapitalne investicije u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. Također, taj je projekt Odjela kandidirao Ministarstvu branitelja te je dobiveno 100.000,00 kuna putem Javnog poziva za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objekta osoba s invaliditetom, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015. godini na području Republike Hrvatske.

Školsku godinu 2015./2016. pohađa troje učenika više nego lani odnosno 1.270 učenika.

Sufinanciranje nabavke udžbenika za đake „prvašiće“

Kako bi roditeljima pružili podršku prilikom upisa djece u 1. razred osnovne škole,  roditeljima djeteta polaznika 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina iz Proračuna Grada Pazina sufinancirat će se iznos od 500,00 kuna za nabavku udžbenika. Taj će se iznos isplatiti svim roditeljima koji imaju prebivalište na području Grada Pazina i čije dijete ima prebivalište na području Grada Pazina.

Nadležan Upravni odjel će na početku školske godine raspisati Javni poziv za sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2015./2016. Da bi ostvarili pravo iz ovog Javnog poziva roditelji moraju ispuniti Zahtjev za sufinanciranje udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole s područja Grada Pazina u školskoj godini 2015./2016.

Zahtjev se može podići u pisarnici Grada Pazina ili na službenoj web stranici Grada Pazina (www.pazin.hr).

Raspisan natječaj za stipendije – rok za srednjoškolce je do 30. rujna, a za studente do 31. listopada

Na službenim stranicama Grada Pazina 27. kolovoza 2015. godine objavljen je Natječaj za dodjelu stipendija od školske/studijske 2015./2016. godine prema kojem će u školskoj/studijskoj 2015./2016. godini Grad Pazin dodijeliti do 20 stipendija za nastavak školovanja u srednjim školama i visokim učilištima izvan područja Grada Pazina, i to učenicima – do pet stipendija i do 15 studentskih stipendija.

Deficitarna zanimanja od interesa za Grad Pazin prema podacima HZZ-a za sveučilišni studij jesu: 1) kemija – nastavnički smjer, 2) geografija – nastavnički smjer i 3) socijalni rad.

Iznos mjesečne stipendije: 550,00 kuna za učenike i 700,00 kuna za studente. Grad Pazin trenutno stipendira 63 učenika i studenata, a s ovim će se natječajem njihov broj povećati na 66 stipendista, ukoliko svi redovno nastave sa školovanjem/studiranjem.

Novim cijenama vrtića poboljšati  standard

Na Koordinaciji Gradonačelnika Grada Pazina i načelnika Općina Pazinštine 31. kolovoza 2015. godine Gradonačelnik Grada Pazina donio je zaključak da cijenu cjelodnevnih programa u područnim vrtićima treba izjednačiti s onom u Matičnom vrtiću. Na taj način Dječji vrtić „Olga Ban“ ima ujednačene na cijelom prostoru svog djelovanja.

Zaključkom Gradonačelnika cijene usluga Vrtića od 01. rujna 2015. godine iznosit će:

  1. a) za cjelodnevni program – jaslice:

– 650,00 kuna za Matični vrtić u  Pazinu ;

  1. b) za cjelodnevni program – vrtić:

– 622,00 kuna za Matični vrtić u  Pazinu te Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Svetom Petru u Šumi i Tinjanu;

  1. c) za poludnevni program (6-satni):

– 513,00 kuna za Područni vrtić u Karojbi i Svetom Petru u Šumi;

– 380,00 kuna za Područni vrtić u Tinjanu.

S mjesečnim povećanjem cijena od 35,00 kuna po djetetu u područnim vrtićima u Cerovlju, Karojbi, Lupoglavu i Motovunu te 12,00 kuna u područnim vrtićima u Gračišću, Svetom Petru u Šumi i Tinjanu, osigurat će se svoj djeci u cjelodnevnim programima u područnim vrtićima tzv. četvrti obrok (užina), dok će djeci u poludnevnom programu u Područnom vrtiću u Svetom Petru u Šumi u razlici od 17,00 kuna mjesečno biti osiguran doručak.

Krenula izrada Proračuna za 2016. godinu

Grad Pazin i njegovi proračunski korisnici započeli su već krajem mjeseca srpnja pripreme za donošenje Proračuna Grada Pazina i Financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

U cilju obavljanja svih aktivnosti u procesu donošenja planova na  učinkovit, djelotvoran i transparentan način, usklađeno sa zakonskim propisima i unutarnjim aktima, održana je zajednička radionica svih gradskih upravnih odjela i njihovih proračunskih korisnika. Cilj radionice bio je upoznati proračunske korisnike o metodologiji izrade financijskih planova, o izmjenama zakonskih propisa na tom području, o terminskom planu za provođenje aktivnosti u planiranju, o potrebi usklađivanja ciljeva i programa rada korisnika sa donesem Strategijom razvoja Grada Pazina, te ispravljanju nedostataka koji su uočeni  proteklih godina.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun priprema Nacrt prijedloga Proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine i dostavlja ga Gradonačelniku  do 15. listopada 2015. godine.

Gradonačelnik utvrđuje Prijedlog Proračuna, i dostavlja ga Gradskom vijeću do 15. studenog 2015. godine, na razmatranje i donošenje. Gradsko vijeće mora donijeti Proračun do 31.12.2015. godine i to u roku koji omogućuje primjenu Proračuna s 01. siječnja 2016. godine.