Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2015. godini

Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/15.) Gradonačelnik Grada Pazina objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu u 2015. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz

A. „Programa mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu za 2015. godinu“ i

B. „Programa mjera za poticanje gospodarstva Istarske županije za 2015. godinu“.

„Program mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu za 2015. godinu“ (pod A.)  obuhvaća sljedeće mjere:

 1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
  (Obrazac 1Obrazac IZJ)
 2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
  (Obrazac 2Obrazac IZJ)
 3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  (Obrazac 3aObrazac 3bObrazac IZJ)
 4. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  (Obrazac 4,Obrazac IZJ)
 5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
  (Obrazac 5Obrazac IZJ)
 6. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa,
  (Obrazac 6Obrazac IZJ)
 7. Oslobađanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada,
  (Obrazac 7Obrazac IZJ)
 8. Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja,
  (Obrazac 8Obrazac IZJ)

Program mjera za poticanje gospodarstva Istarske županije za 2015. godinu“ (pod B.) obuhvaća sljedeće mjere: 

 1. Program kreditiranja poduzetnika “PBZ – Poduzetnik Istarska županija”
 2. Jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji,
 3. Potpore za edukaciju poduzetnika,
 4. Promocija inovacija na međunarodnom tržištu,
 5. Potpore za promociju na domaćim i međunarodnim sajmovima.

Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, na telefon 052/635 108 i 052/635 107.

Više informacija možete naći u cjelovitom tekstu Javnog poziva:

Javni poziv Mjere 2015.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.