Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gradsko izborno povjerenstvo – obavijest o načinu podnošenja prigovora zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja

Na temelju članka 31. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina», broj 8/13) prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja za izbore koji će se održati 17. svibnja 2015. godine za vijeća mjesnih odbora Beram, Grdoselo, Heki, Kašćerga, Kršikla, Lindar, Pazin, Stari Pazin, Zabrežani, Zamask i Zarečje, imaju pravo podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih listi birača ili najmanje 5% birača mjesnog odbora u kojem se provode izbori.

Prigovori se mogu podnijeti Povjerenstvu najkasnije do 02. svibnja 2015. g. u 24:00 sata, na način da se u pisanoj formi dostave Povjerenstvu, na adresi Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, I. kat soba broj 19, uz prethodnu najavu na broj telefona 098/217-186. Vrijeme telefonskog dežurstva traje 01. i 02. svibnja 2015. (petak i subota) od 8:00 do 24:00 sati.

Sve dodatne informacije i obavijesti na www.pazin.hr, IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 17. 05. 2015., osobno putem telefona 098/217-186 ili u sjedištu Povjerenstava.

Pazin, 30. travnja 2015.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO