Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Ministar Lorencin: Projektom Inspirit Fantasy Park letvica visoko postavljena

Ministar Lorencin: Projektom Inspirit Fantasy Park letvica visoko postavljena

U srijedu 29. travnja 2015. godine u Sobi Julesa Vernea u Pazinskom Kaštelu  prezentiran je „Inspirit Fantasy Park“, najznačajniji turistički projekt Grada Pazina na čijoj se pripremi intenzivno radilo posljednjih godinu dana. Riječ je o planovima za izgradnju tematskog zabavnog parka koji se planira graditi na teritoriju bivšeg vojnog poligona Lindar u blizini Pazina.

Prezentaciji su prisustvovali ministar turizma Darko Lorencin sa suradnicima, župan Istarske županije Valter Flego sa suradnicima, predstavnici Agencije za investicije i konkurentnost te predstavnici lokalnih i regionalnih turističkih agencija i zajednica.

Nakon uvodnih riječi gradonačelnika Grada Pazina Renata Krulčića, projekt je detaljnije predstavio jedan od projektanata Parka, Marko Baus iz tvrtke Parabureau d.o.o. Na samom kraju prezentacije uzvanike je obradovala kratka predstava udruge Istra Inspirit iz čijeg se je projekta oživljavanja povijesnih događaja na autentičnim lokacijama kroz uprizorene istarske legende i mitove razvila ideja o gradnji tematskog zabavnog parka sličnog sadržaja i tematike.

U svome obraćanju prisutnima Župan Flego naglasio je važnost stavljanja u funkciju neperspektivnih vojnih objekata. „Vjerujem da će investitori prepoznati potencijal kakav ovaj park ima i da će to biti prvi park u Istri koji će raditi tijekom cijele godine“, zaključio je Flego.

Ministar turizma Darko Lorencin skrenuo je pažnju na razvoj drugih sektora koje ovaj Park generira, prvenstveno prehrambeni, ali i kreativni sektor po čemu su turističke destinacije prepoznatljive. „Ovim projektom je letvica visoko postavljena, ali je postavljena na zdravim osnovama. Znamo da se Park neće dogoditi preko noći ali smatram da Istra i njezin turizam ovim projektom dobiva jako puno“ , veli Lorencin.

Grad Pazin je uz potporu Ministarstva turizma putem natječaja Fonda za razvoj turizma, te uz potporu Istarske županije i vlastitim, proračunskim, sredstvima od travnja 2014. godine radio na pripremi projektne dokumentacije potrebne za izgradnju parka. Izrađena su četiri ključna dokumenta kao temelj za daljnje projektiranje: 1) Projekt Dizajna parka razrada koncepta, programa i projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije, 2) Konzalting programskog zadatka u tehničkom i financijskom pogledu za izradu idejnog rješenja, 3) Dizajn i opis mehaničkih sprava, i 4) Studija izvedivosti i Analiza troškova i koristi. Uz navedenu dokumentaciju izrađena je i prezentirana maketa dimenzija 125cm x 175cm koja zorno prikazuje izgled budućega Parka.

Ukupna vrijednost izrađene dokumentacije iznosi oko 760.000,00 kuna, od kojih je Ministarstvo turizma sufinanciralo iznosom od 600.000,00 kuna. Slijedi daljnje projektiranje u postupku ishođenja lokacijske dozvole.

Strateški ciljevi projekta su sagraditi jedinstveni tematski zabavni park koji će biti dominantna turistička atrakcija središnje Istre, te koristiti park kao platformu za razvoj gospodarstva središnje Istre.

Cilj je stvoriti prostor u kojem se posjetitelji igraju s mitskim bićima. Park ima višestruku ulogu, uz zabavnu ima i znanstvenu i edukativnu dimenziju. Osim kroz temu parka gdje se kroz predstave, radionice i animaciju predstavlja nematerijalna kulturna baština istarskih i slavenskih priča i legendi, same će građevine zorno predstavljati tipičnu baštinu ovoga kraja poput srednjevjekovnog Kaštela-utvrđenog grada ili Istarskog sela sa domaćim životinjama. Atrakcije se grade kombinacijom tehničkih sprava, spektakularne scenografije te velikog broja kostimiranih glumcima i animatora koji stvaraju bajkoviti ambijent za cijelu obitelj.

Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 288 milijuna kuna.

Početak gradnje Parka planira se 2017. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.