Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Informiranje roditelja o situaciji u vrtiću u Pazinu, Gračišću i Tinjanu za novu pedagošku godinu

Danas (23.srpnja) je održana konferencija za medije s ciljem informiranja roditelja o provedenim upisima i budućim koracima. Ove godine upisi su se po prvi puta provodili online,  te je usprkos početnim poteškoćama prouzrokovane takvim načinom upisa, Upravno vijeće donijelo Konačnu Rang lista upisa 21. srpnja 2021. godine.

Matični vrtić u Pazinu

Kako je ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u Pazinu, Vesna Rusijan pojasnila situaciju „U vrtiću iz prethodne ped. god. ostalo je 226 djece, od kojih 22 jasličke dobi; dok je nakon upisa i zaprimljenih prigovora roditelja upisano prema privremenoj rang listi 73 nove djece, od kojih 35 djece vrtićke dobi, a 38 jasličke dobi. S obzirom na sve veći broj djece u Pazinu i sve veći interes za predškolski odgoj ostalo je neupisano 3 djece vrtićkog uzrasta te čak 35-ero djece jasličkog uzrasta. Ako se tijekom godine oslobodi koje mjesto, a postoje uvjeti za prijem djece, pozivat će se roditelji djece koja ispunjavaju uvjete upisa po redu iz Odluke o konačnoj rang listi o upisima djece u ped. 2021./2022.g., a nalaze se ispod crte rang liste.“ Pojasnila je i situaciju kod područnih vrtića: „U područnom vrtiću u pazinskim Novakima ostalo je neupisano šestero djece, što će se riješiti dodatnim otvaranjem grupa i zapošljavanjem dvije odgajateljice. U novoizgrađenim vrtićima u Gračišću i Tinjanu upisana su sva djeca, kao i u Lupoglavu, Motovunu i Svetom Petru u Šumi. U Karojbi je 4 djece ostalo neupisano.“

Suzana Jašić, gradonačelnica Grada Pazina, istaknula je kako usprkos nastojanjima Grada Pazina da osigura smještaj za svako dijete u vrtiću i obrtima za dadilje, te s obzirom na veliki interes za smještajem isto ove godine neće biti moguće iz niza razloga, od kojih je ponajveći nedostatak potrebnog prostora za smještaj sve djece.

Izgradnja novog vrtića na Novom naselju u Pazinu

Iz tog razloga gradonačelnica Suzana Jašić je oformila Radnu skupinu koja je suočivši se s ovim problemom već pri objavljivanju privremene Rang liste, iz koje je postalo jasno kako se u kapacitetima koji su na raspolaganju neće moći upisati sva djeca. Intenzivnim radom na rješavanju ovog problema izvršen je izbor pogodnih terena za izgradnju potpuno nove ustanove, koja će zadovoljiti kako potrebe roditelja neupisane djece u ovoj i budućim pedagoškim godinama. Uz to, na taj će se način riješiti i potrebe roditelja za 4 odgojne skupine, privremeno smještene u Društvenom centru „Veli Jože“ u Pazinu. Ove četiri odgojne skupine će i ove pedagoške godine biti smještene u Društvenom centru „Veli Jože“ budući da se ne mogu stvoriti uvjeti za njihov povratak u zgradu „donjeg“ vrtića, nakon što su nadležne institucije pregledale  zgradu.

U međuvremenu se krenulo s traženjem adekvatne lokacije budućeg novoizgrađenog vrtića, s ciljem da se izgradi nova zgrada što bliža naseljima iz kojih dolazi veliki broj djece, kako bi se roditeljima omogućilo adekvatan smještaj vrtićke djece. Pri samom izboru načina gradnje već su poduzete neke aktivnosti – uz posjetu vrtiću Murine u Umagu, uspostavljena je suradnja s Društvom arhitekata Istre. Uz sve navedeno, pri izgradnji vrtića inzistirat će se na integraciji vanjskih površina i uklopljenosti zgrade vrtića u urbanističko tkivo Starog Pazina te raditi na izrazitoj funkcionalnosti unutarnjeg prostora, kako ne bi došlo do bezrazložnih troškova gradnje. Istovremeno, inzistirat će se na energetskoj učinkovitosti kako bi vrtić imao manje troškove održavanja, uz edukativnu svrhu korištenja obnovljivih izvora energije poput sunca, kišnice i drugih. Pritom će se tražiti i drugačija prometna rješenja izgradnjom spojne ceste od benzinske postaje „Petrol“ prema Kastavskoj ulici, na Novom naselju kako bi se skratio put roditeljima do vrtića i rasteretio promet kroz Novo naselje.

Financijska konstrukcija za izgradnju vrtića ostvarit će se kreditnim zaduživanjem Grada Pazina. Uz to, Grad će izgradnju kandidirati i na EU fondove.

Gradonačelnica Jašić, pozvala je roditelje neupisane djece da predaju zahtjev Gradu Pazinu za sufinanciranjem smještaja djece u obrte za dadilje – „Tončica“ iz Pazina te „Gratia“ iz Žminja. Iako još nije pristigla sva potrebna dokumentacija, 1. rujna 2021. godine očekuje se početak rada i prvog privatnog dječjeg vrtića u Pazinu – Montessori centra „Mali Princ“ na Starom Pazinu. U tu je svrhu u Proračunu Grada Pazina za 2021. godinu osigurano 230.000,00 kuna. Točna cijena sufinanciranja bit će definirana u kolovozu.

Područni vrtić u Gračišću

Situaciju s izgradnjom novog vrtića i očekivani početak rada prenijela je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračišće, Diana Kozlović Vale: „Gradnja i opremanje područnog vrtića u Gračišću, na lokaciji Klenje, preko puta škole, započeti 2020. godine u vrijednosti od oko 11 milijuna kuna dovršeni su gotovo u potpunosti te se s početkom rada planiralo krenuti s početkom ove pedagoške godine – 1. rujna 2021. ako se ispune svi potrebni preduvjeti za ishođenje uporabne dozvole. U dvokatnom objektu uz popratne sadržaje, su dva vrtićka i jedno jasličko odjeljenje koja će moći primiti 52 polaznika.

Preduvjeti koje Općina Gračišće mora ostvariti u narednom razdoblju su osiguranje vatrodojave sukladno propisima, osiguravanje pritiska vode u vodovodnoj mreži te osiguravanje javne usluge vezane uz odvodnju otpadnih voda, što predstavlja i najteži problem.

Nije realno očekivati, da će nova pedagoška godina za sve mališane iz Gračišća krenuti 1. rujna. Kako bi omogućili roditeljima čim manje remećenje planova, od 1. rujna do otvaranja, u dogovoru s ravnateljicom OŠ Vladimira Nazora, organizirat će se dvije vrtićke grupe u školi u Gračišću. Jaslička skupina će za ulazak u vrtić morati pričekati do početka rada novog vrtića, za što se nadamo da će biti moguće najkasnije do 1. listopada ove godine.

Kao glavni problem kako navodi pročelnica Kozlović Vale je ugovor s pružateljem javne usluge odvodnje otpadnih voda, za koji nije vjerojatno da će se riješiti u skorije vrijeme, a čijim bi se rješavanjem omogućilo sazivanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole vrtića. Taj preduvjet se ne može ostvariti s obzirom na to da pročistač u Gračišću nema uporabnu dozvolu niti sam uređaj funkcionira. Problem postoji otkad je uređaj izgrađen 2007. godine, no i nakon završetka radova, a radi tehničkih problema i nemogućnosti otklanjanja kvarova uporabna dozvola nije dobivena.

Dalje pojašnjava kako se navedeni problem nije uspio riješiti ni za trajanja mandata bivšeg načelnika, te je pokrenuta i tužba protiv izvođača radova. Novoizabrani načelnik Ivan Jeromela, krenuo je u rješavanje problema s pročistačem ali također zbog neodržavanja istog sve ove godine, troškovi da bi se pročistač dovršio porasli su s početnih 150.000,00 kuna na iznos od 400.000 do 900.000 kuna, ovisno o procijeni. Problem sa samim uređajem, prioritetan je problem Općine Gračišće te se njegovo puštanje u rad očekuje tijekom sljedeće godine. Kako je otvaranje vrtića predviđeno za nešto više od mjesec dana, Općina Gračišće pristupila je izmjeni projekta i građevinske dozvole, te će krenuti s izgradnjom sabirne jame koja će skupljati otpadne vode do sanacije uređaja. Cijena izgradnje sabirne jame je oko 80.000 kuna. Kako je pročelnica Kozlović Vale pojasnila „ S obzirom na to da sam zaposlena u općini kao pročelnica od početka godine i nisam od samog početka uključena u realizaciji projekta izgradnje vrtića smatrala sam da su svi suradnici na projektu bili upoznati s tim problemom, no s vremenom i nakon dolaska na vlast novog načelnika u razgovoru s istima ispalo je da nitko nije znao za tu situaciju, pa se radi toga nije ni na vrijeme moglo krenuti s rješavanjem problema“.

Svi sudionici projekta čine najveće napore da do 1. listopada ispune sve preduvjete za početak rada vrtića, te mole roditelje djece jasličke dobi za strpljenje i razumijevanje.

Osim ovih građevinsko-pravnih problema valja istaknuti kako će rad novog vrtića za općinu Gračišće predstavljati veliki financijski napor. Porast će broj potrebnih djelatnika s 3 na čak 9 te će procijenjeni godišnji trošak vrtića iznositi oko 1.300.000,00 kuna, odnosno polovicu izvornih sredstava u Proračunu Općine Gračišće.

Istaknula je kako su pokrenuli inicijativu da preko udruga općina i gradova pokušaju doći do sredstava za sufinanciranje od države, ali kako se radi o dugotrajnom procesu do eventualnog ostvarivanja cilja, primorani su sada pripremiti financijsku konstrukciju. Isto će pokušati ostvariti radom na povećanju izvornih općinskih prihoda, ali i smanjenju rashoda općine. Predškolski odgoj bit će prioritet u financiranju u mandatu načelnika Ivana Jeromele i sve će biti učinjeno kako bi vrtić mogao redovno funkcionirati. Jedan od načina povećanja prihoda, a u skladu s visokim standardom koji će djeca u novim vrtićima u Tinjanu i Gračišću imati, je i povećanje cijena vrtića. Razmatramo povećanje cijene vrtića, o čemu će se donijeti odluka u kolovozu. Unatoč tome, nastojat ćemo da djeca u novootvorenom vrtiću projektiranom i izgrađenom po najsuvremenijim standardima plaćaju puno povoljniju cijenu od one u privatnim oblicima skrbi za djecu.

Područni vrtić Tinjan

Općinski načelnik Općine Tinjan, Goran Hrvatin istaknuo je kako su prošle godine s ciljem poboljšanja života svih obitelji na području Općine Tinjan, započeli izgradnju novog vrtića i jaslica. Izgradnja je završila u travnju ove godine, te vrijednost projekta ukupno iznosi 11.000.000,00 kn.

Vrtić je u potpunosti prilagođen državnom pedagoškom standardu te ima prostore za rad tri vrtićke i jedne jasličke skupine. Ovom investicijom omogućeno je dovoljno mjesta za svu djecu, čije se broj posljednjih godina udvostručio. Ranijih godina zbog premalog kapaciteta, područni vrtić u Tinjanu nije bio u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu u predškolske programe.

Kao i kod situacije s Općinom Gračišće, izgradnjom novog vrtića većeg kapaciteta javlja se potreba zapošljavanja dodatnog  broja radnika koji se penje s dosadašnjih 6 radnika na 12 radnika. Time se dosadašnji trošak proračuna Općine Tinjan s cca 900.000,00 kn godišnje povećava na cca 1.850.000,00 kn godišnje.

Budući da prema važećem Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju cijeli teret financiranja vrtića pada na jedinice lokalne samouprave, zajedno sa drugim gradovima i općinama pokreće se inicijativa za izmjenu zakonske regulative.

Kako bi općina uz financiranje rada vrtića mogla redovno funkcionirati te izvršavati i sve druge obaveze prema građanima, i Općina Tinjan razmatra opcije povećanja cijene vrtića i jaslica. Razlog tomu kao navodi načelnik Hrvatin je činjenica da se s novim objektom vrtića znatno povisuju standardi u odnosu na dosadašnje, da se cijena vrtića jako dugo nije mijenjala, da je rad u vrtiću za odgajatelje i osoblje sve zahtjevniji, da troškovi života i cijene iz dana u dan rastu.

Dalje navodi: „svjesni smo činjenice kako će povećanje cijena biti svojevrsni udarac na obiteljske budžete, ali napominjem da su izgradnjom novog vrtića stvoreni bolji vrtićki uvjeti, da se otvaraju jaslice, da se time omogućuje roditeljima odlazak na posao osiguravajući kvalitetnu uslugu brige o djeci. Također se i otvara 6 novih radnih mjesta gdje će možda netko od roditelja imati priliku zaposliti se  u struci“.  pojasnio je načelnik Hrvatin.

Općina Tinjan je svjesna važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te će nastojati da taj standard s vremenom košta sve manje i da ovaj rast cijena bude samo privremen.

Konačne odluke o cijenama vrtića trebale bi biti donesene tijekom kolovoza, kada će se roditelje pravovremeno obavijestiti.