Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Konačni prijedlog „Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina”

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 25. kolovoza 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na Konačni prijedlog „Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina” putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem e-maila – [email protected]

Upute za sudjelovanje u javnom savjetovanju zajedno s Obrascem sudjelovanja u savjetovanju i Konačnim prijedlogom „Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina” objavljene su ovdje: otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću.

Objavljeni Konačni prijedlog „Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina” predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim i u cijelosti dovršenim.

           

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike