Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Grad Pazin objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – [email protected]

Upute za sudjelovanje u javnom savjetovanju zajedno sa obrascem sudjelovanja u savjetovanju i Nacrtom prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade objavljene su ovdje: otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću.

Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade koji je objavljen na internet stranicama Grada Pazina predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.