Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Grad Pazin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. kolovoza 2019. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu, Nacrt prijedloga Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup i Nacrt prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, putem pošte ili osobno na adresu Ured Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 PAZIN ili putem emaila – zoran.slokovic@pazin.hr

Upute za sudjelovanje u javnom savjetovanju zajedno sa obrascem sudjelovanja u savjetovanju i Nacrtom prijedloga Odluke o komunalnom redu, Nacrtom prijedloga Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup i Nacrtom prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, objavljene su ovdje: otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnošću.

Nacrti prijedloga Odluke o komunalnom redu, Odluke o davanju poslovnog prostora u zakup i Odluke o kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina, koji su objavljeni na internet stranicama Grada Pazina predstavljaju radni materijal pa su kao takvi podložni ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne mogu smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlozima Odluka.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.