Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Grad Pazin i ustanove zajedno u povlačenju sredstava iz Europskih fondova

1Ponedjeljak, 23. veljače 2015. godine održana je sjednica Gradonačelnikova kolegija na kojoj su bili prisutni: Renato Krulčić, gradonačelnik; Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo,

Neda Bucaj, direktorica Pazin d.o.o., Dragan Šipraka, predsjednik uprave Usluga d.o.o., Iva Ciceran, voditeljica Gradske knjižnice Pazin,  Armando Lušetić, direktor Pazin sporta d.o.o., Vesna Rusijan Ljuština, ravnateljica Dječjeg vrtića „Olga ban“ Pazin; Darko Tumpić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Pazin, Denis Vizintin, ravnatelj Muzeja grada Pazina, Zdenka Turkalj-Čohilj, ravnateljica Osnovne škole „Vladimira Nazora“ Pazin, Radenko Sloković, direktor turrističke zajednice „Središnja Istra“.

Dnevni red sjednice Gradonačelnikova kolegija: Program ruralnog razvoja (projekti u statusu prijava, odobreni, na čekanju); Informacija o:a) obnovi i zaštiti kulturnih dobara u 2014. godini; b) upisima u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin za pedagošku godinu 2015./2016. i izmjenama Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin; c) donošenju novog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Pazina; d) projektu Pazin proračun i najava Allegrettija stručnjaka za participativno budžetiranje u Pazinu 18.3. 2015. godine; razno.

Maja Stranić Grah prisutne je upoznala sa mogućnošću financiranja projekata iz Programa ruralnog razvoja. Zajednička poljoprivredna politika EU (ZPP) podrazumijeva skupinu pravila i mehanizama koji reguliraju proizvodnju, prodaju i promet poljoprivrednih proizvoda u EU.

Provedba ZPP kroz dva stupa:

  1. Izravna plaćanja i tržišne intervencije
  2. Program ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 izrađen je od strane Ministarstva poljoprivrede i poslan na očitovanje u Europsku komisiju (EK) dana 16.07.2014. Na navedeni dokument EK je imala 378 komentara, nakon čega je trajalo usaglašavanje Ministarstva poljoprivrede i EK oko otvorenih pitanja. Dorađeni Program službeno je poslan u EK dana 13.02.2015. i očekuje se da bi Program trebao biti prihvaćen do sredine ožujka.

Paralelno s usvajanjem Programa radi se na izradi provedbenih Pravilnika te raspisivanju natječaja.

U sklopu programa predviđa se 19 mjera koje su uglavnom usmjerene poljoprivrednicima, a između ostalih se za Gradove i Općine do 10.000 stanovnika, te institucije i trgovačka društva u njihovom vlasništvu predviđa Mjera 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“.

Mjera 7 ima tri podmjere:

7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih  temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti

7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući  ulaganja u obnovljive izvore energije i uštede energije

7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Broj stanovnika, prioritetno ulaganje, stupanj razvijenosti JLS-a u kojem se ulaganje provodi samo su neki od kriterija koje treba ispunjavati prilikom prijave projekta.

Ovisno o kojoj se ranije spomenutoj mjeri radi najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000 € dok najviša vrijednost javne potrebe iznosi 1.000.000  €.

Gradonačelnikov kolegij, 23.02.2015.Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, utvrđeni Programom javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u 2014. godini odvijali su se u skladu sa planiranom dinamikom. Okončani su višegodišnji konzervatorsko-restauratorski radovi na tabulatu iz crkve Sv. Petra i Pavla u Trvižu. Prema strukturi izdataka u 2014. godini Grad Pazin sudjelovao je, svojim izvornim sredstvima, sa iznosom od 172.685,68 kuna što iznosi 21,34% ukupno utrošenih sredstava. Istarska županije osigurala je ukupno 70.000,00 kuna (8,65%) dok je Ministarstvo kulture sudjelovalo sa 550.000,00 kuna ili 67,96% od ukupno utrošenih 809.315,68 kuna.

Giovanni Allegretti, stručnjak za participativno budžetiranje 18. ožujka gostuje u Pazinu, gdje će mu biti predstavljen projekt Pazi(n) proračun. Svojim iskustvima Giovanni Allegretti dati će mišljenje o cijelom sustavu participativnog budžetiranja te će odgovarati na pitanja sudionika.