Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Razvoj malih kampova u Istri – prezentacija u Spomen domu 26. veljače 2015.

Radionica – prezentacija: “Razvoj malih kampova u Istri” održati će se u  Spomen domu u Pazinu 26. veljače 2015. godine, s početkom u 17 sati.

Teme koj eće se obrađivati su sljedeće:
– Karakteristike malih kampova (kamp, kampiralište, kamp odmorište, kamp u domaćinstvu, kamp u seoskom domaćinstvu)
– Prostorno-planske mogućnosti gradnje malih kampova
– Tržišni potencijal i iskorištenost kapaciteta malih kampova
– Umrežavanje malih kampova i podizanje konkurentnosti istarskog turizma, te otvorenost kapaciteta tijekom cijele godine
– Mogućnosti kreditiranja i sufinanciranja izgradnje malih kampova
– Marketing, prodaja i prezentacija kapaciteta malih kampova na turističkim tržištima
Organizator je Istarska županija sa partnerima Kamping udruženje Hrvatske, Udruga ruralnih kamper odmorišta, Communico d.o.o.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike