Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Razvoj malih kampova u Istri – prezentacija u Spomen domu 26. veljače 2015.

Radionica – prezentacija: “Razvoj malih kampova u Istri” održati će se u  Spomen domu u Pazinu 26. veljače 2015. godine, s početkom u 17 sati.

Teme koj eće se obrađivati su sljedeće:
– Karakteristike malih kampova (kamp, kampiralište, kamp odmorište, kamp u domaćinstvu, kamp u seoskom domaćinstvu)
– Prostorno-planske mogućnosti gradnje malih kampova
– Tržišni potencijal i iskorištenost kapaciteta malih kampova
– Umrežavanje malih kampova i podizanje konkurentnosti istarskog turizma, te otvorenost kapaciteta tijekom cijele godine
– Mogućnosti kreditiranja i sufinanciranja izgradnje malih kampova
– Marketing, prodaja i prezentacija kapaciteta malih kampova na turističkim tržištima
Organizator je Istarska županija sa partnerima Kamping udruženje Hrvatske, Udruga ruralnih kamper odmorišta, Communico d.o.o.