Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Natječaji

Javni Poziv ustanovama na iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina 2016. godine

Grad Pazin – Ured Grada objavljuje poziv ustanovama na iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti obilježavanja Dana Grada Pazina 2016. godine (02. lipnja 2016. godine).
Prijaviti se mogu aktivnosti kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera namijenjene građanstvu a koje se odvijaju u Gradu Pazinu u periodu od 20. svibnja do 13. lipnja 2016. godine a organiziraju ih ustanove kojima je osnivač Grad Pazin ili predložene aktivnosti provode u Pazinu. Saznajte više »

Javni natječaj udrugama za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2016. godini

Grad Pazin objavio je Javni natječaj za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2016. godini. Rok za prijavu ističe 28.4.2016.godine a prijaviti se mogu organizacije civilnog društva. Svaka OCD može prijaviti najviše dvije (2) manifestacije u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe unutar vremena od 20. svibnja do 13. lipnja 2016. godine. Ista organizacija može biti partner na više manifestacija.

U nastavku možete pronaći sve obrasce vezane uz natječaj Saznajte više »

POZIV kandidatima za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Pazina

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju propisane uvjete da pristupe razgovoru koji će se održati u srijedu, 9. prosinca 2015. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin

Cjelokupni tekst poziva možete pronaći OVDJE

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za EU projekte

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA prijavljenim na Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za  EU projekte objavljenog na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pazin i Grada Pazina dana 19. studenog 2015. godine

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju propisane uvjete da pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (dalje: testiranje) koje će se održati u srijedu, 9. prosinca 2015. godine s početkom u 8,00 sati u Velikoj vijećnici gradske uprave Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin  Saznajte više »

Obavijest i upute kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu Višeg/e stručnog/e suradnika/ce za proračun

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

PRIJAVLJENIM NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU

VIŠEG/E STRUČNOG/E SURADNIKA/CE ZA PRORAČUN U UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

GRADA PAZINA

objavljenog u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i

web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Grada Pazina dana 18. rujna 2015. godine

 

            Za kandidate prijavljene na Javni natječaj za prijam u službu koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao svoju prijavu na Javni natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

 

            Područje testiranja:

  1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.)
  2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09.)
  3. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13. i 26/15.)
  4. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima („Narodne novine“ broj 91/10. i 112/12.)
  5. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93., 69/97., 33/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.)
  6. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 109/07., 54/13. i 121/14.)

 

Pravila testiranja:

  1. Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
  2. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, uslijedit će provjera znanja putem pisanog testa.
  3. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, osim po dopuštenju

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši unaprijed navedena pravila, biti će udaljen s provjere znanja i sposobnosti a Povjerenstvo njegov rezultat neće priznati niti ocjenjivati.

 

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

Testiranje kandidata održati će se u srijedu, 07. listopada 2015. godine s početkom u 8,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

Kandidati koji zadovolje na pisanom testu biti će pozvani na intervju.

 

                                                                                                                                               GRAD PAZIN

                                                                                     Upravni odjel za gospodarstvo,

                                                                                                         financije i proračun

                                                                        

KLASA: 112-01/15-01/21

URBROJ: 2163/01-06-01-15-25

Pazin, 30. rujna 2015.

Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za proračun

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina raspisuje

Natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za proračun

Natječaj je objevljen u “Narodnim novinama” dana 18. rujna 2015. godine

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 23/15.), Komisija za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pazina objavljuje J A V N I  P O Z I V za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina
Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.