Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Birajte najpotrebnije komunalne akcije po mjesnim odborima

U utorak, 16. srpnja 2014., kreću javne rasprave po mjesnim odborima na kojima će građani moći izabrati najpotrebnije komunalne akcije za financiranje iz proračuna Grada Pazina u 2015. godini. Prva javna rasprava će se održati za područje Mjesnog odbora Stari Pazin, nakon koje će se nastaviti po ostalim mjesnim odborima. Pozivamo sve zainteresirane građane da se odazovu na javnu raspravu u svom mjesnom odboru i zajedno izaberu najpotrebniju komunalnu akciju!Građanke i građani s područja Pazina tijekom srpnja mogli su, kao što je bilo i najavljeno, mailom, poštom ili osobnim dolaskom u Grad Pazin, predložiti komunalne akcije na području svog mjesnog odbora za koje smatraju da trebaju ući u proračun za 2015. godinu, s ciljem da na tribinama/javnim raspravama u rujnu o tim prijedlozima raspravljaju i glasaju.
Do kraja srpnja zaprimljeno je 70-ak različitih prijava, ali ne i sa svih područja mjesnih odbora pa je rok za prijave produljen u mjesec kolovoz. Tijekom cijelog razdoblja, građani su informirani i poticani kroz brošure, radio najave te internet stranice, kao i kroz osobne kontakte i razgovore s mjesnim odborima. Tijekom kolovoza pristiglo je još 20-ak prijava.

Sve zaprimljene prijave analizirao je radni tim sačinjen od službenika svih upravnih odjela Grada Pazina. Dio prijava izlazi iz financijskih, pravnih ili prostornih okvira komunalnih akcija, a dio se odnosi na godišnji program tekućeg održavanja komunalne infrastrukture, pa se o njima neće moći glasati u okviru komunalnih akcija, no, o svakoj zaprimljenoj prijavi građani će na javnoj raspravi dobiti povratnu informaciju u uvodnome dijelu.
Rasprava će se potom fokusirati na onaj dio prijava koji se odnosi na same komunalne akcije. Građanke i građani raspravljat će o prioritetima i potrebama kako bi se na kraju došlo do zaključka koju komunalnu akciju smatraju najpotrebnijom za uvrštenje u proračun 2015. Mjesni odbori Stari Pazin, odnosno Pazin, zbog mnogo većeg broja stanovnika, imat će prilike izabrati dva, odnosno tri, prioriteta. Popis predloženih komunalnih akcija po mjesnim odborima bit će dostupan i on line na forumu iPazina http://www.ipazin.net/forum/.
Pogledajte raspored održavanja javnih rasprava i sudjelujte!

Raspored održavanja javnih rasprava po mjesnim odborima:

16.9. utorak u 18:00: STARI PAZIN, prostorija mjesnog odbora na Starom Pazinu (biračko mjesto)

18.9. četvrtak u 18:00: ZABREŽANI, Stara škola – zgrada Mjesnog odbora
18.9. četvrtak u 20:00: HEKI, zgrada Mjesnog odbora

23.9. utorak u 18:00: KAŠĆERGA, Škola
23.9. utorak u 20:00: BERAM, zgrada Mjesnog odbora

24.9. srijeda u 18:00: ZAREČJE i GRDOSELO, zgrada Mjesnog odbora u Zarečju(Društveni dom)
24.9. srijeda u 20:00: LINDAR, Stara škola – zgrada Mjesnog odbora

30.9. utorak u 18:00: DRŠĆEVKA i DUBRAVICA, Pazin, Društveni centar “Veli Jože”
1.10. srijeda u 18:00: BURAJ i CENTAR, Pazin, Društveni centar “Veli Jože”

Napomene:
– s područja tri mjesna odbora: Kršikla, Zamask i Trviž nije pristigla ni jedna prijava pa se zbog nedostatka interesa građana javne rasprave u ta tri mjesna odbora neće održati.
– granice gradskih četvrti Pazina jednake su onima na izborima.

Nositelj projekta „Pazi(n), proračun!“, čija je ukupna vrijednost je 69.243,45 eura, od čega Europska unija sufinancira 85%, je Gong, s partnerima Gradom Pazinom i Društvom Naša Djeca Pazin te suradnicima Institutom za javne financije i Udrugom gradova. Projektom se žele osnažiti kapaciteti svih uključenih partnera i drugih lokalnih dionika, a posebice građana u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, s ciljem povećanja kvalitete javnih politika i razine dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave kroz mehanizme civilnog dijaloga za održivu participativnu demokraciju.
Više o projektu:http://proracun.pazin.hr/

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.