Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Anketa za ispitivanje problema, potreba i mišljenja mladih u gradu Pazinu

Dragi mladi,

u sklopu Erasmus+ KA3 projekta “Pazi(n)! mladi: jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka na lokalnoj razini“, Grad Pazin, Savjet mladih Grada Pazina i Centar za mlade Alarm Pazin provode istraživanje problema, potreba i mišljenja mladih o njihovom životu u Pazinu. Pitanja u anketi obuhvaćaju Vaše opće podatke, podatke o školovanju, zaposlenju, komunikaciji te provođenju slobodnog vremena. Zanima nas i Vaše mišljenje o problemima mladih te mogućnostima razvijanja aktivnosti i sadržaja za mlade na području grada Pazina, kao i Vaša upoznatost s nekim od postojećih sadržaja u Pazinu.

Vaši će nam odgovori pomoći u boljem upoznavanju današnjih potreba mladih u Pazinu, stoga Vas molimo da iskreno i sadržajno odgovorite na sva pitanja. Vaši su odgovori anonimni te će se koristiti samo za skupnu analizu.

Nastavkom odgovaranja na pitanja potvrđujete da ste pročitali i razumjeli gore navedeni tekst te da pristajete na sudjelovanje u istraživanju.

Ukoliko Vi imate pitanja, prijedloge ili komentare na istraživanje ili naš rad, na kraju ankete predviđeno je mjesto i za to.

Anketa za ispitivanje problema, potreba i mišljenja mladih u gradu Pazinu 2020. (google.com)