Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Značajan korak ka većoj transparentnosti donošenja gradskog proračuna

foto1Na jučerašnjoj posljednjoj u nizu javnih rasprava posvećenoj aktivnoj uključenosti građana u proces donošenja Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu u sklopu projekta znakovitog naziva „Pazi(n) proračun!“ sudjelovalo je 40-ak zainteresiranih građana. Glavne značajke proračuna predstavili su gradonačelnik Renato Krulčić te predsjednik Gradskog vijeća Boris Demark, uz prisutne pročelnike svih gradskih odjela.

Na samom početku ispred nositelja projekta udruge Gong iz Zagreba Suzana Jašić je istaknula kako je gradska uprava po zaprimanju komunalnih akcija krenula u njihovo rješavanje, te kako brojni gradovi ne bi pristali na takav tip projekta, zaželjevši da se dobra praksa nastavi i slijedećih godina. Gradonačelnik Krulčić je istaknuo kako je na poziv Grada pristigla čak 141 komunalna akcija, koja je obrađena prema financijskom modelu razvrstajući ih u male ili velike komunalne akcije, te u akcije koje spadaju u redovito održavanje gradske uprave. – O projektu se je čulo i puno šire od lokalnog i regionalnog nivoa, a dokaz je nagrada Zelene Istre prema kojoj je Pazin izabran kao primjer najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj, rekao je Krulčić. Napomenuo je i stvari koje su
Povezane s temom transparentnosti proračuna, pri čemu je Pazin zauzeo 4. mjesto u Gongovom istraživanju Lotus 3, provedenom na primjeru svih jedinica lokalne samouprave, a prema Institutu za javne financije spada među sedam najotvoreniji gradova u Hrvatskoj. Također, istaknuo je kako je Pazin prvi grad u kojem je pokrenuta takva vrsta projekta.
Nadležni su pročelnici potom, svaki u svome dijelu predstavili Proračun Grada Pazina za 2015. godinu sa posebnim naglaskom na prijedloge koji su se od građana mogli čuti na proteklih 14 javnih rasprava a koji su uvršteni u proračun.
Maja Stranić Grah, pročelnica upravnog odjela za financije, gospodarstvo i proračun, predstavila je prijedlog Proračuna za 2015. godinu, koji je predstavljen i na Gradskom vijeću 27. studenog ove godine, napomenuvši kako se manjak proračuna smanjuje sa 6,8 milijuna na 4,5 milijuna. Istaknula je kako među šest vrsta prihoda najveći dio zauzimaju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna te fondova Europske unije u iznosu od 28,6 milijuna kuna ili 38,2 posto. Gledajući prema odjelima, najveći dio pripada komunalnom sustavu – 41% proračuna.
Nevija Srdoč, pročelnica upravnog odjela za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti napomenula je kako skoro dvije trećine proračuna odjela odlazi na odgoj i obrazovanje. Istaknula je kako je iz područja društvenih djelatnosti održano čak pet javnih rasprava, što je utjecalo na formiranje proračuna u tom dijelu.
Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i graditeljstvo, istaknuo je kako se najveći dio proračuna odjela financira putem programa vezanih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture – 13,3 mlijuna kuna. Ovim je projektom obuhvaćeno 19 komunalnih akcija sveukupne procijenjene vrijednosti od 276 tisuća kuna, koje su građani izglasali na devet javnih rasprava po mjesnim odborima, a brojni su zahtjevi uvršteni u programe tekućeg održavanja.
Boris Demark je istaknuo da je ovaj projekt dobar utoliko što potiče građane da daju svoj doprinos te su na taj način građani direktno obraćali izabranim članovima Gradskog vijeća te djelatnicima gradske uprave tražeći informacije, odgovore i pojašnjenja, upoznajući se s radom gradske uprave koji je često nevidljiv.
Nakon uvodnog izlaganja povedena je rasprava među sudionicima među kojima su bili kako zainteresirani građani tako i aktualni gradski vijećnici, članovi političkih stranaka ili predstavnici udruga. Sudionici rasprave koji su se javili za riječ pohvalili su projekt, njegov tijek i značaj, ali su također skrenuli pažnju na još neka otvorena pitanja.
Postavljena su pitanja poput uloge mjesnih odbora u čitavom procesu stvaranja proračuna, na što je gradonačelnik Krulčić odgovorio kako su oni imali ulogu ne samo da animiraju Vijeća Mjesnih odbora, već i ostale građane. – Prostora za unapređenje rada mjesne samouprave ima, a tamo gdje su oni aktivniji rezultat je bio bolji, zaključio je.
Također, pojedini vijećnici postavili su upit o mogućnosti dostavljanja vijećnicima prijedloga proračuna na petoj razini kako bi se kvalitetnije mogli spremiti za podnošenje amandmana, na što je gradonačelnik pristao.
Ponovno su se otvorila i neka pitanja komunalnih intervencija ali i neiskorištenosti nekretnina u vlasništvu Grada ili institucija. Kako je napomenuo Igor Bajok, inače moderator svih 15 javnih rasprava, ovo su teme na kojima i dalje trebamo raditi i zapravo su već otvorena pitanja za izradu proračuna za 2016. godinu.
Osim rasprave o utrošku sredstava prisutni su naglasili potrebu za raspravom o prihodovnoj strani proračuna, dovlačenju investitora o novim zapošljavanjima
Kako je ovo bila posljednja javna rasprava, kako će se projekt koji završava u ožujku u 2015. godini provoditi uz nadzor Građanskog odbora koji će pratiti provedbu planiranih aktivnosti, a istaknuto je kako će se primjer ovog projekta kao dobre prakse predstaviti na konferenciji Udruge gradova u slijedećoj godini.

Proračun Grada Pazina za 2015. godinu donijet će se na sjednici Gradskog vijeća 18. prosinca 2014. godine.