Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš

Akcija Zelena čistka za čisti Bjelovar - pridružite se!Grad Pazin se i ove godine uključio u ekološku i volontersku akciju „Zelena čistka„, koja se održava kao dio svjetske akcije „World Celanup 2015“ odnosno globalnog pokreta „Let’s do it world“ (Očistimo svijet), koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem  volonterskom projektu u povijesti čovječanstva, a  organizira se u 112 zemalja svijeta.

S ciljem podizanja razine svijesti građana o čistom okolišu i uklanjanjem što veće količine ilegalno odloženog otpada, volonteri iz cijele Hrvatske će 18. travnja udružit napore kako bi pokazali koliko su važni priroda i okoliš, te što je sve moguće učiniti u samo jednom danu.

U 2014. godini sudjelovalo je preko 52.000 volontera i sakupljeno je gotovo 4.800 tona otpada na području Republike Hrvatske.

Grad Pazin će u suradnji sa komunalnom tvrtkom Usluga d.o.o. Pazin u mjesnim odborima koji budu iskazali interes za sudjelovanje u akciji omogućiti odvoz i deponiranje otpada te  prijavljenim volonterima podijeliti vreće za selektiranje i prikupljanje otpada i rukavice.

Pozivaju se građani da se prijave u svojim mjesnim odborima i sudjeluju u akciji čišćenja divljih odlagališta.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.