Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Završni konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom osliku u svetištu crkve sv. Nikole u Pazinu

U svetištu crkve sv. Nikole u Pazinu sve od proljeća pa do jeseni izvode se završni konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnom osliku. Nakon faza čišćenja svih oslikanih površina svetišta, realiziranih od 2011. do 2015. godine na sjevernom i južnom zidu svetišta te tijekom 2016. i 2017. godine na svodu, program za 2018. godinu obuhvaća reintegraciju slikanog i žbukanih slojeva zidnih slika.

Nakon završetka konzervatorsko-restauratorskih radova u gornjim zonama zidova uslijedit će demontaža skele i uređenje donjih zona zidova.

U jesenjim mjesecima planira se završetak cjelokupnog višegodišnjeg programa te prezentacija obnovljenog oslika svetišta, koje će se u međunarodnoj godini kulturne baštine predstaviti javnosti u novom svjetlu.

Program konzervatorsko-restauratorskih radova realiziraju djelatnici Službe za nepokretnu baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda uz financijsku potporu Ministarstva kulture, Istarske županije i Grada Pazina.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.