Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Započinju radovi na Rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC0101 od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba

Dana 3. kolovoza 2018. godine započeti će radovi na Rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC0101 (NC500700 – Vela Traba – D48) od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba. Radovi se odnose na pripremne radove za asfaltiranje i asfalterske radove na makadamskom dijelu nerazvrstane ceste NC0101 u dužini od približno 500,00 m, prosječne širine 3,00 m.

Investitor radova je Grad Pazin (kontakt osoba Luana Benažić Jekić, +38591.162.4171.), Izvođač radova je trgovačko društvo CESTA d.o.o. iz Pule (Voditelj radova: Julian Mirković +35899.295.3505.), a stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu trgovačko društvo Učka – konzalting d.o.o. iz Pazina (nadzorni inženjer i koordinator zašite na radu: Kristijan Brečević, +38599.629.0430.).

Planirano vrijeme izvođenja radova je 3 mjeseca.

Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC0101 financira se sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu i poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tip operacije 7.2.2., „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Financiranje iznosi 100% prihvatljivih aktivnosti na projektu.

Molimo sve korisnike nerazvrstane ceste NC0101 za strpljenje u tijeku izvođenja radova te napominjemo da se za sve upite vezane uz predmetne radove obrate relevantnim osobama čiji su kontakti navedeni u gornjem dijelu ovog dopisa.

Za informacije vezane uz navedenu prometnicu, zainteresirani se mogu obratiti i osobno u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin.

Također će sve potrebne obavijesti vezane uz predmetnu prometnicu biti dostupne na službenim mrežnim stranicama Grada Pazina, www.pazin.hr.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike