Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

14. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“;
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“;
3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina;
4. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Pazina planiranom za izgradnju autoceste Istarski ipsilon – A8, dionica Rogovići – Lupoglav, poddionica, Ivoli – Cerovlje u vlasništvo Republike Hrvatske.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike