Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Započinju radovi na asfaltiranju dijela makadamske ceste – pristup naselju Klemenići

Nakon što je po provedenom postupku jednostavne nabave sklopljen Ugovor o izvođenju radova – asfaltiranje dijela makadamske ceste – pristup naselju Klemenići, danas 17. veljače 2021. godine je izvršeno uvođenje izvođača u posao čime su radovi i službeno započeli.

Planirani rok izvođenja radova ove 575.000,00 kuna vrijedne investicije je 30 dana od dana uvođenja u posao. Ugovor o izvođenju radova je sklopljen s trgovačkim društvo CESTA d.o.o. iz Pule. Stručni nadzor građenja obavljat će trgovačko društvo V.T.M. d.o.o. iz Poreča. Predmet nabave podrazumijeva izvođenje pripremnih, zemljanih i asfalterskih radova na dijelu makadamske ceste oznake NC0828 (Opis ceste: NC0808 – Klemenići) prema naselju Klemenići, MO Stari Pazin. Predmetna nerazvrstana cesta proteže se na zemljištu oznake k.č. broj 11088/1 te je ista u vlasništvu Grada Pazina, broj ZK uloška:4671 (vlasnički list nalazi se u prilogu).

Obuhvat zahvata, odnosno makadamski dio nerazvrstane ceste predviđen za asfaltiranje, započinje na spoju s nerazvrstanom prometnicom oznake NC0808 (Opis ceste: NC501050-Vranići-NC0308 (Trošti)) u dužini od 1.250,00 m. Predviđena prosječna širina asfaltiranja iznosi 3,00 metra, s uređenjem bankina u širini od 0,5 metara sa svake strane prometnice. Radovi podrazumijevaju iskop i odvoz drobljenog asfalta, uređenje posteljice, izradu nosivog sloja kolničke konstrukcije od zrnatog kamenog materijala (tampona), izradu nosivo-habajućeg sloja kolničke konstrukcije od asfalta debljine 5 centimetara, te uređenje cestovnih bankina.

Mole se mještani naselja Klemenići kao i ostali korisnici predmetne prometnice za strpljenje i susretljivost tijekom izvođenja radova.