Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Na prijedlog građana ucrtava se novi pješački prijelaz

Na prijedlog Mjesnog odbora Pazin i zainteresiranog građanstva, na lokaciji 43. Istarske divizije 4 u Pazinu, u planu je ucrtavanje novog pješačkog prijelaza.

Nova horizontalna i vertikalna signalizacija omogućit će siguran prelazak prometnice kao i  pješačku komunikaciju između ulice Dršćevka te ulice 43. Istarske divizije.

Planirano ucrtavanje pješačkog prijelaza (”zebre”) te postavljanje vertikalne signalizacije (prometni znakovi) očekuje se u drugoj polovici veljače.